Serviciul – Conservarea, Cercetarea, Promovarea și Valorificarea Culturii Tradiționale

Serviciul – Conservarea, Cercetarea, Promovarea și Valorificarea Culturii Tradiționale

    Este coordonat de către un șef de serviciu care se afla în subordinea managerului instituției.

     Principala atribuție a serviciului este de a urmări cu consecvenţă obiectivul privind conservarea, cercetarea, protejarea,transmiterea, promovarea și punerea în valoare a culturii tradiționale și a patrimoniului cultural imaterial din județul Vrancea.

 

   

      Pentru îndeplinirea obiectivului, Serviciul – Conservarea, Cercetarea, Promovarea şi Valorificarea Culturii Tradiţionale poate organiza și desfășura activități de tipul:
1. evenimentelor culturale cu rol educativ şi/sau de divertisment: festivaluri, concursuri, târguri, seminarii şi altele asemenea;
2. elaborării de monografii, susţinerii editării de cărţi şi publicaţii de interes local, cu caracter cultural sau tehnico-ştiinţific;
3. promovării turismului cultural de interes local;
4. conservării, cercetării şi punerii în valoare a meşteşugurilor, obiceiurilor şi tradiţiilor;
5. efectuării de studii şi cercetări privind obiceiurile, tradiţiile populare şi meşteşugăreşti tradiţionale;
6. protejării şi tezaurizării valorilor reprezentative ale creaţiei populare contemporane;
7. elaborării unor programe de valorificare a tradiţiilor locale şi stimulării creativităţii în toate genurile artei interpretative neprofesioniste;
8. iniţierii unor proiecte de sprijinire şi afirmare a creatorilor şi performerilor tradiţiei şi creaţiei populare autentice, pentru protecţia acestora împotriva denaturărilor şi falsificărilor;
9. conservării şi transmiterii valorilor morale, artistice şi tehnice ale comunităţii locale, precum şi ale patrimoniului cultural naţional şi universal;
10. păstrării şi cultivării specificului zonal;
11. stimulării creativităţii şi talentului;
12. revitalizării şi promovării meseriilor şi îndeletnicirilor tradiţionale şi susţinerea celor care le practică (meşteri populari şi mici meseriaşi etc.);
13. desfăşurării unor programe adecvate intereselor şi preocupărilor locuitorilor, de petrecere a timpului liber, valorificând şi obiceiurile tradiţionale din comunitatea respectivă;
14. dezvoltării schimburilor culturale pe plan judeţean, naţional şi internaţional;
15. coordonează și îndrumă din punct de vedere metodologic în plan județean activitatea așezămintelor culturale.

str.Mitropolit Varlaam , nr.48 BIS,

Focsani, Vrancea

Program cu publicul:

L – V: 8:00 – 16:00

Copyright © 2022 Centrul Cultural Vrancea. Toate drepturile rezervate.