Centrul Cultural Vrancea

     Centrul Cultural Vrancea este instituție publică de  cultură, persoană juridică de drept public, care desfășoară activități în domeniul cultural de informare și de educație permanentă, reprezentând  servicii culturale de utilitate publică, cu rol în asigurarea coeziunii sociale și a accesului comunitar la cultură și informație.

     Centrul Cultural Vrancea funcționează sub autoritatea Consiliului Județean Vrancea, fiind finanțat din subvenții de la bugetul local și din venituri proprii, conform legislației în vigoare.

    Centrul Cultural Vrancea îşi desfăşoară activitatea pe baza: Legii 143/2007 pentru aprobarea O.U.G. nr.118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr.133/2000 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 102/1998 privind formarea profesională continuă prin sistemul educaţional, Legea – cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, H.G nr. 442 din 22 iulie 1994, republicată, privind finanţarea instituţiilor publice de cultură şi artă de importanţă judeţeană, ale municipiului Bucureşti şi locale, OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale.

Centrul Cultural Vrancea

- obiective :

          Centrul Cultural Vrancea inițiază și desfășoară proiecte şi programe culturale în domeniul educației permanente și a culturii tradițional având o strategie culturala elaborata de conducerea acestuia și aprobata de consiliul județean urmărind în principal următoarele obiective :

 • oferirea de produse și servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale comunitare, în scopul creșterii gradului de acces şi de participare a cetățenilor la viața culturală;
 • conservarea, cercetarea, protejarea, transmiterea, promovarea și punerea în valoare a culturii tradiționale și a patrimoniului cultural imaterial;
 • educația permanentă și formarea profesională continuă de interes comunitar în afara sistemelor formale de educație ;
 • cultivarea valorilor și autenticității creațiilor contemporane și artei interpretative în toate genurile ( teatrul, muzica , dans și arte plastice )

 

          În scopul realizării obiectivelor prevăzute mai sus, Centrul Cultural Vrancea poate organiza și desfășura activități de tipul:

1. evenimentelor culturale cu rol educativ și/sau de divertisment: festivaluri, concursuri,
târguri, seminarii și altele asemenea;
2. susținerii expozițiilor temporare sau permanente, elaborării de monografii, susținerii
editării de cărți și publicații de interes local, cu caracter cultural sau tehnico-științific;
3. promovării turismului cultural de interes local;
4. conservării, cercetării și punerii în valoare a meșteșugurilor, obiceiurilor şi tradițiilor;
5. organizării de cursuri de educație civică, de educație permanentă şi formare profesională continuă;
6. organizării de rezidențe artistice;
7. efectuării de activități de transport auto de persoane (formații artistice proprii, colaboratori, etc.)
și marfă (recuzită, sistem sonorizare, materiale expoziții), în trafic intern și internațional pentru realizarea obiectivelor din activitatea proprie

Centrul Cultural Vrancea

- istoric -

1 octombrie 2013

Schimbarea denumirii în Centrul Cultural Vrancea

In baza Hotărârii Nr. 94 din 1 octombrie 2013 a Consiliului Județean Vrancea, instituția schimba denumirea din Centrului Județean pentru Promovarea Culturii Tradiționale, Artelor și Meseriilor Vrancea în Centrul Cultural Vrancea, denumire cu care funcționează și în prezent.

1 iulie 2010

în urma Hotărârii Consiliului Județean Vrancea Nr.38, din 28 aprilie 2010, a fost înființat Centrul Județean  pentru Promovarea Culturii Tradiționale, Artelor și Meseriilor Vrancea

Centrul Județean pentru Promovarea Culturii Tradiționale, Artelor și Meseriilor Vrancea  a fost înființatla data de 1 iulie 2010 în urma Hotărârii Consiliului Județean Vrancea Nr.38, din 28 aprilie 2010, prin comasarea Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vrancea  cu Școala Populară de Arte Focșani.

♦   până la data de 1 iulie 2010

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vrancea

 • Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vrancea a fost continuatorul instituţiei de cultură înfiinţate în 1956 sub denumirea de Casa Regională a Creaţiei Populare Galaţi. În anul 1967, prin Legea nr. 27 din 28 decembrie, Casa Regională a Creaţiei Populare, în urma noii organizări administrativ-teritoriale a României, devine componentă şi funcţionează pe lângă Comitetul pentru Cultură şi Artă al Judeţului Vrancea sub denumirea Casa Creaţiei Populare a judeţului Vrancea, iar în anii ’80, aceeaşi instituţie cu atribuţiuni uşor cosmetizate, capătă denumirea de Centru de Indrumare a Creaţiei Populare şi a Mişcării Artistice de Masă a judeţului Vrancea.
 • În anul 1990, prin Hotărârea Guvernului României Nr. 605/24.05.1990, semnată de primul ministru Petre Roman, această instituţie devine entitate juridică de sine stătătoare sub denumirea de Centrul Judeţean pentru Conservarea, Promovarea şi Valorificarea Culturii Tradiționale Vrancea.
 • După o primă etapă de organizare, din 1992, printr-un nou statut, instituția este recunoscută ca așezământ de specialitate, în baza Legii 292/2003 care reglementa organizarea și funcționarea așezămintelor culturale, respectiv instituții publice de cultură,  redenumește instituția: Centrul Judeţean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, denumire sub care funcționează până la data de 1 iulie 2010.

 Școala de Populară de Arte și Meserii  Focșani

 •          Școala de Populară de Arte și Meserii  Focșani a fost înființată la data de 22 octombrie 1979.
          Asigură, prin planul de învățământ, pregătirea artistică a creatorilor și a interpreților asigurând afirmarea talentelor în domeniul artei și culturii, denumire sub care funcționează până la data de 1 iulie 2010.
 •  
0 K
Numar de manifestari
organizate
0 K
Cursanti
0 %
Din spectacolele si evenimentele
din Vrancea
0 th
Primul organizator

str.Mitropolit Varlaam , nr.48 BIS,

Focsani, Vrancea

Program cu publicul:

L – V: 8:00 – 16:00

Copyright © 2022 Centrul Cultural Vrancea. Toate drepturile rezervate.