Acte normative ce reglementeaza activitatea Centrului Cultural Vrancea

    Modalitati de contestare ale deciziilor autoritatii publice

  Formulare referitoare la Legea 544/2001

           Formular Cerere informatii de interes public

           Model raspuns la cerere

           Reclamatie 1 

           Reclamație 2

           Model raspuns la reclamatie

   LEGEA nr. 109 din 25 aprilie 2007 (*actualizată*) privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice

           Model – CERERE TIP 

      PROGRAMUL DE AUDIENȚE

      Program Funcționare 

Lista categoriilor de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii

     –  Corespondența cu autoritățile administrației publice locale;

     –  Darea de seama contabilă trimestrială;

     –  Declarații de avere ale salariaților cu funcții de conducere;

     –  Declarații de interese ale salariaților cu funcții de conducere;

     –  Contracte de prestări servicii sau execuție lucrări încheiate cu persoane fizice sau juridice;

     –  Planul anual de achiziții publice și documente privind achiziții publice.

Lista cuprinzând documentele de interes public.

     –  Regulamentul de organizare și funcționare a instituției;

     –  Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat de către Consiliul Județean Vrancea;

     –  Execuția bugetară;

     –  Situaţia drepturilor salariale;

     –  Programe anuale de activitate ale managerului instituției;

     –  Planul anual de achiziții publice;

     –  Documentațiile pentru organizarea procedurilor de achiziții publice;

     –  Rapoarte anuale de activitate ale managerului instituției;

     –  Documente privind concursurile organizate de Centrul Cultural Vrancea;

     –  Declaraţii de avere şi declaraţii de interese ale personalului de conducere al instituţiei.

Solicitare informatii de interes public in baza Legii Nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public Solicitare informatii in baza Legii nr. 109/2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 3 files.
Pentru a incarca documente va rugam sa folositi formatele : .pdf, .png, .jpg. Dimensiunea maxima trebuie sa fie mai mica de 1Mb.

str.Mitropolit Varlaam , nr.48 BIS,

Focsani, Vrancea

Program cu publicul:

L – V: 8:00 – 16:00

Copyright © 2022 Centrul Cultural Vrancea. Toate drepturile rezervate.