Anunţ concurs de Proiecte de Management pentru Centrul Cultural Vrancea

Data publicării: 09 decembrie 2022 

Anunț – Concurs de Proiecte de management pentru Centrul Cultural Vrancea  

     Dispozitia nr. 415/7 decembrie 2022, privind caietul de obiective

     Dispozitia 414/7 decembrie 2022, privind aprobarea Regulamentului

     Anexa 1 -Organigrama și ROF

     Anexa 2 -Statul de Funcții

     Anexa 3 -Bugetul aprobat pe ultimii 3 ani

     1.1 – MODEL cerere de înscriere la concurs de management

     1.2 – MODEL Adeverință-vechime

     1.3 – MODEL declarație pe propria răspundere – pentru motive imputabile în ultimii 4 ani

     1.4 – MODEL declarație pe propria răspundere – renunțare la post de conducere

 

detalii : www.cjvrancea.ro/cariere/

   ===============================

 

 

Previous  Titlul Tezaur Uman Viu, a fost acordat domnului Ștefan Harabagiu, în 2020, la secțiunea ,,Spiritualitate – dansator’’, pentru păstrarea dansului tradițional din zona Nereju