Titlul Tezaur Uman Viu, a fost acordat domnului Ștefan Harabagiu, în 2020, la secțiunea ,,Spiritualitate – dansator’’, pentru păstrarea dansului tradițional din zona Nereju

Consiliul Județean Vrancea, reprezentat prin Centrul Cultural Vrancea, a participat ieri, 25 octombrie 2022, la Pitești, la Gala de premiere a Tezaurelor Umane Vii pentru a-l celebra pe domnul Ștefan Harabagiu din comuna Nereju.

Ministerul Culturii, în colaborare cu Consiliul Județean Argeș, prin Centrul de Cultură si Arte Argeș, a organizat marți, 25 octombrie 2022, ora 10:00, evenimentul „Gala Tezaure Umane Vii – 2022”, la Casa de Cultură a Sindicatelor, Pitești. În cadrul Galei Tezaure Umane Vii 2022 a participat, din partea Ministerului Culturii, Subsecretarul de Stat Costel-Cristian Lazăr, alături de specialişti din mediile de cercetare, academic, universitar, muzeografi, membrii Comisiei Naționale pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial și ai instituțiilor și centrelor de cultură din teritoriu.

     Scopul evenimentului a fost de a-i celebra și premia pe cei care au obținut titlul de Tezaure Umane Vii în anii 2020, 2021 și 2022 și care țin în viață creația românească tradițională. Prin acest eveniment care nu a mai fost organizat în ultimii doi ani, din cauza contextului pandemic, Ministerul Culturii își arată recunoștința față de persoanele care promovează și lasă moștenire, tuturor, elemente de patrimoniu național imaterial. Gala de premiere a dat curs expresiei artistice a meșterilor și a rapsozilor populari, ce au prezentat momente artistice reprezentative pentru titlul pe care l-au obținut.

     Centrul Cultural Vrancea, prin Serviciul Conservare, Cercetare, Promovare și Valorificarea Culturii Tradiționale, a demarat, în anul 2019, procedurile de întocmire a documentației necesare pentru acordarea de către Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale a titlului Tezaur Uman Viu, pentru Ştefan Harabagiu.

    Domnul Ștefan Harabagiu a primit titlul Tezaur Uman Viu, în anul 2020, după alți doi reprezentanți de seamă ai comunei Nereju: Pavel Caba și Șerban Terțiu, care l-au obținut în anul 2018:

  • domnul Pavel Caba, pentru secțiunea – crestături în lemn, instrumente populare;
  • domnul Şerban Terţiu, pentru secțiunea – măşti populare.

 

     Titlul Tezaur Uman Viu, a fost acordat domnului Ștefan Harabagiu, în 2020, la secțiunea ,,Spiritualitate – dansator’’, pentru păstrarea dansului tradițional din zona Nereju.

    Acest titlu onorific, a fost acordat pe baza arhivei de înregistrări şi fotografii-document din cadrul Serviciului Conservare, Cercetare, Promovare și Valorificarea Culturii Tradiționale al Centrului Cultural Vrancea, materiale care au susținut valoarea inestimabilă a maestrului Ștefan Harabagiu.

    Dr. Aurelia Cosma, cercetător etnolog, cetățean de onoare al orașului Focșani, Corespondent naţional al Asociaţiei Europene a Muzeelor în Aer Liber, afirmă despre domnul Harabagiu: ,,Om de mare caracter, a avut dintotdeauna toate calitățile necesare ale unui performer al jocului popular – forță, temperament, agerime, rezistență, vigoare și mai ales stil. A știut și a simțit rolul dansului, acela de coeziune, de solidaritate și socializare a familiei, neamului, comunității. A priceput jocul ca pe un veritabil mijloc de comunicare a unor imagini, gânduri, sentimente prin mișcare ritmică a corpului, pe un registru muzical tradițional susținut de fluier, caval, doină, cobză, tobă. Hora, brâul, burduiul, de doi, chipărușul, sunt doar câteva din cele 36 de dansuri populare vrâncene în care Ștefan Harabagiu este inconfundabil. Ajuns la vârsta senectuții, (82 ani-2022), Ștefan Harabagiu este încă un bărbat frumos, viguros și plin de viață. Ar putea fi numit MAESTRU, dar preferă să spună că este doar un păstrător și continuator al tradiției pe care, adăugăm noi, o transmite cu acribie generațiilor care-l urmează’’

     Conducător al grupului de dans ritualic Chipăruşul, dans mortuar, cu străvechi obârşii, care se constituie într-un adevărat brand al comunei Nereju, judeţul Vrancea, Ştefan Harabagiu este puternicul lider al dansatorilor satului.

      În 1957, se înfiinţează Ansamblul Folcloric Tradiţional Chipăruşul din Nereju/Vrancea iar Ștefan Harabagiu devine membru fondator al acestuia. În anii 2000 va prelua ştafeta de la fondatorul Ansamblului Folcloric Tradiţional Chipăruşul, Neacşu Păun, care a pus bazele grupului în 1957.  Liderul incontestabil, Ştefan Harabagiu cântă şi dansează de peste jumătate de secol, cu talent şi dăruire afișând o molipsitoare mândrie a interpretării. Forţa sa interpretativă a emanat magie şi entuziasm, remarcându-se fără îndoială între dansatorii grupului, fiind punctul de forţă al ansamblului.

      Dansul şi urătura lui Ştefan Harabagiu au fost remarcate de specialiști pentru valoarea interpretării dansului ritualic Chipăruşul, dans funerar, pe care artistul îl interpretează transformându-se, ritualic, odată cu melodia, fiind evocator.

     Ştefan Harabagiu este un brand local al comunei Nereju, definit de pasiunea pentru păstrarea tradiţiei autentice vrâncene. A fost colaborator al unor festivaluri și concursuri zonale și naționale organizate de Centrul Cultural Vrancea, a fost implicat mereu la organizarea de  către obștea și comuna Nereju a evenimentelor și a sărbătorile tradiţionale: Festivalul de Datini și Obiceiuri de Iarnă, Festivalul Comoara Vrancei, Festivalul Pe Plaiul Tojanului, Festivalul Poiana Negari, tradiţii pascale, sărbători ale primăverii ș.a.

     Ştefan Harabagiu a pregătit nenumăraţi tineri, la secția externă din Nereju a Școlii Populare de Artă, serviciu al Centrului Cultural Vrancea, alături de Stoica Puţoi care este în prezent, alături de maestrul său, conducător al ansamblului.

    Ştefan Harabagiu deține un palmares bogat de participări la concursuri, festivaluri locale, naţionale şi internațional, de exemplu: Polonia, Franţa, Republica Moldova, Ucraina, Ungaria, Turcia, Suedia, România ș.a.

    De-a lungul carierei a obținut nenumărate premii, dintre care amintim: 1992, Festivalul Montaingne du Monde, Franţa, împreună cu ansamblul, a primit Premiul Special al Formaţiilor Folclorice; 1999, Franţa, oraşul Bordeaux, împreună cu Ansamblul Tradiţional Chipăruşul – Marele Premiu al Festivalului Folcloric; 2001, laureat al Festivalului Internaţional de Folclor Tradițional, ediția I, Sibiu, România; 2003, împreună cu ansamblul, primeşte Marele Premiu al Festivalului de folclor Mugurel de cântec, Focșani, Vrancea; 2003, împreună cu ansamblul, primeşte Marele Premiu al Festivalului Național de Folclor Tradiţii uitate, Mamaia, România ș.a.

    Ştefan Harabagiu și Ansamblul Folcloric Tradițional Chipăruşul din Nereju, pe care l-a condus, conservă şi promovează şi astăzi valori tradiţionale incontestabile, componente ale tezaurului folcloric vrâncean, ce continuă să reprezinte o sursă reală de bogăţie culturală.

     ,,Tezaure Umane Vii a pornit ca o inițiativă UNESCO pentru salvgardarea, păstrarea și transmiterea patrimoniului cultural imaterial. Acesta vizează, pe de o parte, creșterea gradului de recunoaștere și vizibilitate a păstrătorilor și transmițătorilor elementelor de patrimoniu cultural imaterial în cadrul comunităților din care fac parte, al specialiștilor și al publicului larg. Pe de altă parte îşi dorește identificarea acelor persoane care, făcând dovada caracterului excepțional al performării, sunt capabile să transmită un anumit element de patrimoniu imaterial, în forma și cu mijloacele tradiționale nealterate, contribuind astfel la asigurarea viabilității acestuia.

    Titlul de Tezaur Uman Viu este viager, personal și netransmisibil și se acordă pentru România de către Comisia Națională pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial.” am citat Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale.

 

    Mulțumim Ministerului Culturii, Consiliului Județean Argeș, Centrului de Cultură si Arte Argeș, Consiliului Județean Vrancea, Primăriei Nereju, Căminului Cultural Nereju și tuturor celor care au ajutat la culegerea datelor și a  informațiilor necesare întomirii dosarului de candidatură.

     Centrul Cultural Vrancea îi urează domnului Ștefan Harabagiu felicitări pentru titlul obținut, multă sănătate și viață lungă!

 

    

Previous Anunţ concurs de Proiecte de Management pentru Centrul Cultural Vrancea