Anunţ concurs de Proiecte de Management pentru Centrul Cultural Vrancea

Data publicării: 09.11.2022 

 

                   ===============================

 

Data publicării: 17 octombrie 2022 

 

    ANUNȚ – privind organizarea Concursului de Proiecte de Management pentru Centrul Cultural Vrancea

           Dispozitia 346 aprobare regulament  

           Dispozitia 347 aprobarea caietului de obiective

           Anexa 1 – Organigrama si ROF

           Anexa 2  – Stat de Functii

           Anexa 3  – Buget aprobat pe ultimii 3 ani

        1.1 – MODEL – cerere de înscriere la concurs de management

        1.2 – MODEL  – Adeverinta-vechime

        1.3 – MODEL  – declarație pe propria răspundere – pentru motive imputabile in ultimii 4 ani

        1.4 – MODEL  – declarație pe propria răspundere – renunțare la post de conducere

 

 

                   ===============================

 

 

Previous Concurs pentru examenul de promovare post expert II, studii superioare, normă întreagă