Concurs pentru examenul de promovare post expert II, studii superioare, normă întreagă

 

ANUNŢ – 12 septrmbrie 2022

 Centrul Cultural Vrancea organizează  examenul de promovare de pe postul contractual  de expert debutant, studii superioare, normă întreagă, pe postul de expert II, studii superioare, normă întreagă din cadrul Serviciului – Școala Populară de Artă (Educație, formare și perfecționare în domeniul artistic și al meșteșugurilor tradiționale) al Centrului Cultural Vrancea

 

În data de 26 septembrie 2022 ora 10,00  se organizează examenul – probă practică, pentru promovarea în grad profesional II pentru funcţia de expert, studii superioare Serviciului – Școala Populară de Artă (Educație, formare și perfecționare în domeniul artistic și al meșteșugurilor tradiționale) al Centrului Cultural Vrancea, în conformitate cu  prevederile Regulamenului privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Centrului Cultural Vrancea  conform H.G. nr.286/2011, actualizat la zi.

 

În vederea participării la examenul de promovare pentru funcţia de expert II, candidatul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele conditii:

  1. a) cerere de înscriere la examen adresată managerului instituţiei;
  2. b) referatul de evaluare întocmit de șeful ierarhic;
  3. c) să nu aibă aplicată o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii;

 

* Depunerea dosarelor are loc în perioada 12 septembrie – 16 septembrie 2022;

* Selecţia dosarelor și validarea dosarelor 16 septembrie 2022;

* Afisarea rezultatului selecţiei dosarelor – 16 septembrie 2022;

 

* Contestaţiile la rezultatul selecției dosarelor se depun în maximum două zile lucrătoare de la afişarea rezultatului selecţiei dosarelor;

* Contestatiile cu privire la rezultatul selectiei dosarelor se solutionează și se afișează la sediul instituției în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

 

Bibliografie

 

Bejat, M – Ce este talentul?, Ed.Științifică, București, 1967

Bentoiu, P. – Imagine și sens, Ed.Muzicală, București, 1974

Brăiloiu, C. – Opere (vol.I-V), Ed. Muzicală, București, 1967,1969,1974,1979,1981

Ciobanu Gh. – Izvoare ale muzicii românești (vol, I-II), Ed. Muzicală, București 1976,1978

Constantinescu, G., Boga, I., O călătorie prin istoria muzicii, Ed.Didactică și Pedagogică, București, 2007

Dediu-Sandu, V., Muzica românească între 1944-2000, Ed.Muzicală, București, 2002

Dufrene, M. – Fenomenologia experienței estetice, Ed. Meridiane, București, 1976

Iliuţ, V. – O carte a stilurilor muzicale, Ed. Acad. de Muzică, București, 1996

Ionescu, C – Psihologia muzicii (vol.I), ed.Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor, București, 1982

Ionescu-Arbore, A. – Interpretul teatrului liric, Ed. Muzicală, Bucureşti, 1984

Niculescu, Șt. – Reflecții despre muzică, Ed. Muzicală, București, 1980

Plett, E. – Știința textului și analiza de text, Ed. Univers, București, 1983

Popa, A. – Pianofortele în oglinda timpului său, Ed. Muzicală, București, 1994

Răducanu, D.M. – Metodica studiului și predării pianului, Lito Conservatorul George Enescu, Iași, 1977

Tatarkiewicz, W. – Istoria esteticii, vol.I-IV, Ed. Meridiane, 1978

Timariu, V., Analiza muzicală între conștiinţa de gen și conștiinţa de formă, Ed.Universităţii din Oradea, 2003

Lupu, Jean, (coord.), Caraman Fotea Daniela, Racu Nicolae, Oprea gabriel, Sandu Eugen – Dicționar universal de muzică, Ed.Litera Internațional, 2008

 

      Relații suplimentare se pot obține la sediul instituției din Focșani, strada Mitropolit Varlaam nr.48 bis,, Compartimentul financiar-contabil, resurse umane – salarizare și administrativ, telefon/fax 0237210213.

 

Secretariat comisie,

 

 

 

Previous Rezultate înscrieri Școala Populară de Artă – Anul școlar 2022-2023