Data
17 decembrie 2022 - 15 ianuarie 2023
Ora
10:30 - 00:00
Locatie eveniment
Pinacoteca - Centrului Cultural Vrancea

Concurs Naţional de Meşteşuguri Tradiţionale al Şcolilor Populare de Artă – Pavel Terţiu 

Ediţia a XVI-a – 17 decembrie 2022, Focşani

Centrul Cultural Vrancea – Serviciul Şcoala Populară de Artă Focşani, sub egida Consiliului Județean Vrancea, organizează a  XVI-a ediţie a Concursului Naţional de Meşteşuguri Tradiţionale al Şcolilor Populare de Artă.

Gândim acest eveniment ca pe o competiţie artistică ce-şi propune să descopere şi să promoveze valoarea şi frumuseţea artei populare tradiţionale, tinere talente. Încercând a interpreta şi celebra trecutul într-un context al prezentului şi al viitorului, conservarea şi promovarea tradiţiilor populare devine un obiectiv important. De asemenea, încercăm să arătăm comunităţii un posibil model uman de urmat, să dezvoltăm gustul şi sensibilitatea estetică în rândurile comunităţii locale şi naţionale.

Invităm să participe, la această expoziţie – concurs, cei mai talentaţi elevi ai claselor dumneavoastră de meșteșuguri tradiționale, cu un număr de maxim 3 lucrări pentru fiecare cursant.

Juriul concursului va fi alcătuit din:

  • Preşedinte al juriului – prof. univ. dr., etnolog Doina Ișfănoni – istoric și teoritician de artă, membru al Consiliului Național pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial
  • Membru – Corina Mihăescu, prof. univ. dr. etnolog, cercetător ştiinţific gradul I la Institutul Naţional al Patrimoniului și Institutul de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”;
  • Membru – Cătălina Gabriela Cora – referent, Centrul Cultural Vrancea.

 

Anterior Spectacol de teatru – „Bani din cer”

str.Mitropolit Varlaam , nr.48 BIS,

Focsani, Vrancea

Program cu publicul:

L – V: 8:00 – 16:00

Copyright © 2022 Centrul Cultural Vrancea. Toate drepturile rezervate.