Image Alt

Serviciul – Școala populară de artă

Serviciul Școala Populară de Artă

       Serviciul – Şcoala Populară de Artă (educaţie, formare şi perfecţionare în domeniul artistic şi al meşteşugurilor tradiţionale)

Este coordonat de către un șef de serviciu care se află în subordinea managerului instituției .
Activitatea de instruire şi educaţie din cadrul Școala Populară de Arte, se desfăşoară potrivit principiilor Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, ale Convenţiei, Protocolul adiţional la Convenţia pentru apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor fundamentale, Paris, 20.III.1952 (articolul II).

Serviciul – Şcoala Populară de Artă  urmărește cu consecvenţă următoarele obiective:

1. Oferirea de produse şi servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale comunitare, în scopul creşterii gradului de acces şi de participare a cetăţenilor la viaţa culturală.
           Pentru îndeplinirea obiectivului, Serviciul – Şcoala Populară de Artă poate organiza și desfășura activități de tipul:
a) organizării de rezidenţe artistice;
b) dezvoltarea schimburilor culturale pe plan judeţean, naţional şi internaţional
c) cultivării valorilor şi autenticităţii creaţiei populare contemporane şi artei interpretative neprofesioniste în toate genurile – muzică, coregrafie, teatru etc.

2. Educaţia permanentă de interes comunitar în afara sistemelor formale de educaţie;
          Pentru îndeplinirea obiectivului, Serviciul – Şcoala Populară de Artă poate organiza și desfășura activități de tipul:
a) organizării de cursuri de educaţie civică, de educaţie permanentă şi formare profesională continuă;
b) organizării şi desfăşurării activităţilor de învăţământ artistic, în toate domeniile (muzical, artă plastică, coregrafie, teatru etc.) şi de însuşire a meşteşugurilor tradiţionale;
c) organizării şi desfăşurării de activităţi cultural-artistice (spectacole, expoziţii, tabere de creaţie, schimburi culturale etc.);
d) promovării obiceiurilor şi tradiţiilor populare specifice zonei, precum şi creaţia populară contemporană;
e) promovării de tinere talente din rândul propriilor cursanţi;
 f) înființării propriilor formaţii artistice, iniţierii, organizării, participării la concursuri, târguri şi festivaluri judeţene, interjudeţene, naţionale şi internaţionale;
 g) participării la proiecte şi schimburi culturale interjudeţene, naţionale, internaţionale;
 h) organizării de cursuri și activități artistice în perioada vacanțelor școlare în funcție de nevoile beneficiarilor.

Personal de specialitate

Personalul din cadrul Serviciului  Școala Populară de Artă :

               –  Experţi

               –  Meșteri populari

Procesul de instruire a elevilor

       Procesul de instruire al elevilor are caracter deschis și este organizat astfel:

 

  Secții interne: 

  »  Artă plastică

         Clasa Pictură – Grafică, cu durata studiilor de 3 ani; expert, Liviu Nedelcu;

         Clasa Design-vestimentar, cu durata studiilor 2 ani; expert, Georgeta Ciornei;

  »  Muzică

         Clasa Canto popular, cu durata studiilor 3 ani; expert, Maria Murgoci;

         Clasa Chitară, cu durata studiilor 3 ani; expert, Maricel Ghinea;

         Clasa Orgă, cu durata studiilor 3 ani; expert, Dumitru Ivan;

         Clasa Pian, cu durata studiilor 3 ani; expert Antoaneta Iozefina Ciobanu;

         Clasa Acordeon, cu durata studiilor 3 ani; expert Dorin Ticu;

         Clasa Vioară cu durata studiilor 3 ani; expert Dumitru Ivan;

         Clasa Clarinet, cu durata studiilor 3 ani; expert, Maricel Ghinea.

  »  Teatru

         Clasa Actorie, cu durata studiilor 2 ani, expert, Bogdan Ciprian Trifan Herea.

 

  Secții externe: 

  »  Artă Populară

     – Clasa Țesături populare (Scoarțe), Jitia, cu durata studiilor de 2 ani; artist plastic, Floarea Țăpor;

     – Clasa Țesături populare (Scoarțe), Soveja, cu durata studiilor de 2 ani; artist plastic, Țica Geană;

     – Clasa Țesături populare (Scoarțe), Bârsești, cu durata studiilor de 2 ani; artist plastic, Anetta Hușcă;

     – Clasa Țesături populare (Scoarțe), Câmpuri, cu durata studiilor de 2 ani; artist plastic, Maricica Mărășteanu;

     – Clasa Țesături populare (Ștergare), Nereju, cu durata studiilor de 2 ani; artist plastic, Lenuța Terțiu;

     – Clasa Cusături populare, Vintileasca, cu durata studiilor de 2 ani; instructor, Stana Georgescu-Apostu;

     – Clasa Instrumente populare (Fluier), Nereju, cu durata studiilor de 2 ani;artist plastic, Pavel Lupașc;

     – Clasa Instrumente populare (Bucium), Nereju, cu durata studiilor de 2 ani; artist plastic, Manole Enache;

     – Clasa Sculptură populară, Nereju, cu durata studiilor de 2 ani; artist plastic, Tudorița Lupașc;

     – Clasa Dogărie, Nereju, cu durata studiilor de 2 ani; artist plasticr, Tudorița Lupașc;

     – Clasa Obiecte de cult (lemn), Nereju, cu durata studiilor de 2 ani; artist plastic, Pavel Lupașc;

     – Clasa Măști populare, Nereju, cu durata studiilor de 2 ani; artist plastic, Șerban Terțiu;

     – Clasa Fluier (interpretare), Paltin, cu durata studiilor de 2 ani; instrumentist, Vasile Darie;

     – Clasa Dans tradițional, Nereju, cu durata studiilor de 2 ani; coregraf, Stoica Puțoi.

 

Orarul claselor din cadrul Scolii Populare de Artă

Programul activitații saptamânale – personal de specialitate
Anul de curs 2019 – 2020

 

PERSONAL
DE SPECIALITATE

LUNI

MARȚI

MIERCURI

JOI

VINERI

Liviu Nedelcu – expert

8 -12

16 -20

16 -20

 

16 -20

16,30 -20,30

Georgeta Ciornei – expert

16 -20

10 -14

10 -14

16 -20

16 -20

Antoaneta Ciobanu – expert

8 -12

8 -12

8 -12

8 -12

8 -12

Dumitru Ivan – expert

 

8 -12

15 -19

8 -11,30

14,30 -19

9 -12

14 -19

8 -12

15 -19

8 -10

14 -20

Maria Murgoci – expert

16 -20

16 -20

16 – 20

16 -20

16 -20

Maricel Ghinea – expert

9 -12

17 -18

9 -11

17 -19

8,3 -10

15 -17,30

9 -10

16 -19

8 -12

Dorin Ticu – expert

12 -16

16 -20

14 – 18

12 -16

16 -20

Stana Georgescu  Apostu  –  instructor

16-20

16-20

16-20

16-20

16-20

Tudorița Lupașc – artist plastic

8-16

8-10

14-20

8-10

14-20

8-10

14-20

8-10

14-20

Pavel Lupașc – artist plastic

8-16

8-10  14-20

8-10

14-20

8-10

14-20

8-10

14-20

Stoica Puțoi – artist plastic

8-12

15-19

15-19

15-19

15-19

Vasile Darie – artist plastic

8-12

12-16

16-20

16-20

16-20

Manole Enache – artist plastic

8-12

13-17

13-17

13-17

13-17

Șerban Terțiu – artist plastic

8-16

8-10

14-20

8-10

14-20

8-10

14-20

8-10

14-20

Lenuța Terțiu – artist plastic

8-12

16-20

16-20

16-20

16-20

Țica Geană – artist plastic

8-12

16-20

16-20

16-20

16-20

Maricica Mărășteanu – artist plastic

8-16

8-10

14-20

8-10

14-20

8-10

14-20

8-10

14-20

Aneta Hușcă – artist plastic

8-12

16-20

16-20

16-20

16-20

Floarea Țăpor – artist plastic

8-12

16-20

16-20

16-20

16-20

 

Înscrieri: 

  »  Cursurile se pot efectua în regim subvenționat de la bugetul de stat (secțiile externe de artă tradițională) sau în regim cu taxă (secțiile interne). Pe parcursul perioadei de educație artistică, elevii înscriși în cadrul secțiilor interne cu taxă se pot transfera de la o clasă la alta, în cadrul aceleiași specializări, din motive justificate, numai în primele trei săptămâni ale anului de curs.

  »  Cursantul poate solicita transferul la altă școală populară de artă, dacă are situația matricolă încheiată și dacă are motive întemeiate (schimbare de domiciliu, apropiere de părinți sau soț/soție, motive medicale justificative, etc). Transferarea se poate face numai între discipline identice. Nu se poate solicita transferul în primul an de curs.

  »  Cererile de transfer se depun la secretariatul instituției cu cel puțin 10 zile înainte de începerea cursurilor.

  »  Admiterea elevilor se face prin susținerea unui examen de admitere care se bazează pe criterii specifice, în funcție de particularitatea fiecărei discipline.

  »  Anul de curs este structurat pe două semestre, vacanță de iarnă, vacanță de primăvară și vacanță de vară. 

  »  Perioada de înscriere se desfășoară pe parcursul celor două săptămâni dinaintea începerii anului de curs.

  »  Eliberarea diplomei se face în termen de trei zile de la depunerea cererii.

 

Taxe școlarizare 2020 – 2021 :

  »  Taxa de școlarizare, la Școala Populară de Artă în cuantum de 300 lei pe an, pe elev, pentru anul școlar 2020 – 2021;

  »  Taxa pentru cursurile din perioada vacanțelor școlare la Școala Populară de Artă în cuantum de 50 lei pe lună pe cursant;

  »  Taxa pentru semestru pregătitor la Școala Populară de Artă în cuantum de 150 lei pe elev, pentru anul școlar 2020 – 2021.

 

Observații:

  »  Secretariatul Centrului Cultural Vrancea afișează la avizierul instituției valoarea taxei de curs, aprobată de către Consiliul Județean Vrancea, precum și termenul limită și condițiile de achitare.

  »  Plata taxei de curs se face în lei, la casieria Centrului Cultural Vrancea, pe baza actului de identitate ( CNP), prin eliberare de chitanță.

  »  Taxele de curs nu se restituie.

 

Cui se adresează?

  »  Tuturor celor care au aptitudini artistice și doresc să se perfecționeze, oricare ar fi vârsta, nivelul de studii sau forma de învățământ urmată.