Șerban Terțiu

Născut la 19 februarie 1955 în comuna Nereju, judeţul Vrancea Şerban Terţiu devine unul dintre cei mai importanţi creatori de măști populare din ţară.

Șerban Terțiu confecţionează măşti din piele şi din lemn, așa cum a învățat de la tatăl său Pavel Terţiu, meşter popular premiat în 1970 de către Uniunea Artiştilor Plastici din România. Măştile confecționate de Șerban Terțiu sunt folosite de grupul de dansatori din Nereju la interpretarea dansului popular funebru Chipăruşul.

Din anul 1996 este angajat, la secția externă de Artă Populară din Nereju, specialitatea Măști populare, din cadrul Serviciului Școlii Populare de Artă Focșani.

În anul 2018 a fost declarat de către Ministerul Culturii și Identității Naționale, Comisia Națională pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial UNESCO Tezaur Uman Viu.

Participări/concursuri: 1988-2005, Muzeul Satului și Muzeul Țăranului Român București, Brașov, Sibiu, Pitești, Constanța, Oradea, Cluj, Focșani, Timișoara, Târgoviște, Iași; 1999-2003, Tabăra de creație Vara pe uliță, Muzeul Satului, București;); 2004, Expoziții personale în cadrul târgurilor meșterilor populari, organizate de către Ministerul Culturii în orașele: Sibiu, București, Constanța, Timișoara, Iași, Brașov, Pitești; participă cu elevii clasei de Măști populare la Olimpiada Națională a Meșteșugurilor Populare de la Sibiu și obține Premiul I; 2005, Expoziții personale în cadrul târgurilor meșterilor populari, organizate de către Ministerul Culturii în orașele: Brașov, Constanța, Iași, Timișoara, Sibiu, București, Pitești; Premiul I – Expoziția – concurs de artă tradițională, Focșani; 2007. A participat de-a lungul timpului la toate târgurile de artă populară din județ; 2018, Lyon, Franța – Expoziția Forumului Cooperării Descentralizate Româno-Francez, Grecia, Bulgaria; 2019 Cehia.

Toate clasele