Image Alt

Serviciul – Cercetare, Conservare, Promovare şi Valorificarea Culturii Tradiţionale.

Serviciul - Conservarea, Cercetarea, Promovarea și Valorificarea Culturii Tradiționale

         Este coordonat de către un şef de serviciu care se afla în subordinea managerului instituției.

Principala atribuție a serviciului este să urmărească cu consecvența obiectivul privind conservarea, cercetarea, protejarea, transmiterea, promovarea şi punerea în valoare a culturii tradiționale și a patrimoniului cultural imaterial din județul Vrancea.

Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, Serviciul – Conservarea, Cercetarea, Promovarea și Valorificarea Culturii Tradiționale poate organiza și desfășura activități de tipul: 

      1. evenimentelor culturale cu rol educativ și/sau de divertisment: festivaluri, concursuri, târguri, seminarii și altele asemenea;
      2. elaborării de monografii, susținerii editării de cărți şi publicații de interes local, cu caracter cultural sau tehnico-științific;
      3. promovării turismului cultural de interes local;
      4. conservării, cercetării și punerii în valoare a meșteșugurilor, obiceiurilor și tradițiilor;
      5. efectuării de studii și cercetări privind obiceiurile, tradițiile populare și meșteșugărești tradiționale;
      6. protejării și tezaurizării valorilor reprezentative ale creației populare contemporane;
      7. elaborării unor programe de valorificare a tradițiilor locale și stimulării creativității în toate genurile artei interpretative neprofesioniste;
      8. inițierii unor proiecte de sprijinire și afirmare a creatorilor și performerilor tradiției și creației populare autentice, pentru protecția acestora împotriva denaturărilor şi falsificărilor;
      9. conservării și transmiterii valorilor morale, artistice și tehnice ale comunității locale, precum și ale patrimoniului cultural național și universal;
    10. păstrării și cultivării specificului zonal;
    11. stimulării creativității și talentului;
    12. revitalizării și promovării meseriilor și îndeletnicirilor tradiționale și susținerea celor care le practică (meșteri populari și mici meseriași etc.);
    13. desfășurării unor programe adecvate intereselor și preocupărilor locuitorilor, de petrecere a timpului liber, valorificând și obiceiurile tradiționale din comunitatea respectivă;
    14. dezvoltării schimburilor culturale pe plan județean, național și international;
    15. coordonează și îndrumă din punct de vedere metodologic în plan județean activitatea așezămintelor culturale.

Personal de specialitate

Boştiog Laurentiu - șef serviciu
Vlădescu Cătălin - fotograf

CV

Nicoglu Daniela - referent

CV

Ivan Roxana Ludmila - referent deb

CV

Cora Cătălina-Gabriela - referent deb

CV

Pamfile Dan Ion - muncitor calificat

CV