Image Alt

Retrospectiva manifestărilor organizate în preajma Sărbătorilor Pascale

Retrospectivă

a manifestărilor organizate în preajma Sărbătorilor Pascale

     Începem astăzi o retrospectivă a manifestărilor organizate în preajma Sărbătorilor Pascale de Centrul Cultural Vrancea, manifestări aflate sub egida Consiliului Județean Vrancea.

     Primul concurs care s-a axat asupra promovării tradițiilor și datinilor pascale s-a numit “De la Pslami și Icoane la Sfânta Scriptură și Muzică Sacră”.

     Concursul a cuprins două secțiuni: Concurs de Artă Tradiţională cu Tematică Pascală și Concursul de Muzică Psaltică.

     Manifestarea s-a desfășurat în parteneriat cu Arhiepiscopia Buzăului și a Vrancei, Protoieria Focșani I.

     Juriul a avut în componență specialiști ai domeniului, reprezentanți ai Protoieriei Focșani I și ai Liceului de Arte Gheorghe Tattarescu Focșani.

     Obiectivul concursului de Muzică Psaltică, a vizat promovarea valorilor autentice ale creației muzicale cu tematică religioasă și educarea gustului artistic în rândul elevilor. La secțiunea de muzică sacră au participat diferite grupuri vocale care au avut în repertoriu două piese muzicale cu tematică pascală (cântece de strană). Concursul s-a desfășurat pe categorii de vârstă, iar în urma evoluțiilor, juriul a evaluat prestațiile artistice ale concurenților.

     Expoziția de Artă Tradițională cu Tematică Pascală, De la Psalmi şi Icoane la Sfânta Scriptură şi Muzică sacră, a pus accentul asupra păstrării tradițiilor și valorificarea lor prin intermediul meșteșugului autentic. În cadrul expoziției-concurs de Artă Tradițională au fost mai multe secțiuni la care meșterii populari au participat: icoane (pictate pe lemn sau pe sticlă realizate în stilul bizantin), ouă încondeiate sau muncite (executate respectând simbolistica și tehnicile tradiţionale specifice zonelor şi subzonelor etnofolclorice pe care le-au reprezentat meșterii), țesături tradiţionale (ștergare și păretare) şi crestături în lemn, instrumente populare tradiţionale (cioplitură tradițională). La ediția din 2010 participanții au provenit din regiunile etnografice unde încă primează valorificarea și perpetuarea tradițiilor și obiceiurilor, astfel am observat o evoluție a creațiilor, acestea devenind din ce în ce mai spectaculoase, grație tehnicilor unice. La ediția din anul 2010, ne-am bucurat de prezența participanților din județele: Brașov, Brăila, Suceava, Vrancea (Ciorăști, Nereju, Câmpuri, Vizantea, Reghiu, Răcoasa, Soveja, Bârsești, Spulber și Nistorești)
     Juriul, a avut în vedere tematica, maniera, culorile şi tehnica folosite în executarea exponatelor, iar la final au premiat cele mai reuşite lucrări şi pe creatorii acestora, confirmând astfel, sensul, valoarea şi rezultatele educaţiei permanente promovate de instituţiile de cultură de specialitate şi de învăţământ, care se ocupă în special de acest segment al procesului educaţional general, cu misiunea nobilă şi responsabilă de a păstra şi transmite generaţiilor viitoare, minunatul tezaur al artei tradiţionale.
     Obiectivul concursului de Muzică Psaltică, a vizat promovarea valorilor autentice ale creației muzicale cu tematică religioasă și educarea gustului artistic în rândul elevilor. La secțiunea de muzică sacră au participat diferite grupuri vocale care au avut în repertoriu două piese muzicale cu tematică pascală (cântece de strană). Concursul s-a desfășurat pe categorii de vârstă, iar în urma evoluțiilor, juriul a evaluat prestațiile artistice ale concurenților.

 

     Concurs de Artă Tradiţională cu Tematică Pascală – 2010