Data
28 august 2024 - 28 iulie 2024
Ora
12:00 - 17:00
Locatie eveniment
Paltin

Festival – concurs al  Ansamblurilor Folclorice Tradiționale

Pe plaiul Tojanului, ediția a LV-a 

Paltin, județul Vrancea, 28 iulie 2024, ora 12.00

     Consiliul Judeţean Vrancea, Centrul Cultural Vrancea, Primăria Paltin, Consiliul Local Paltin și Obștea Paltin organizează în data de 28 iulie 2024, ora 12.00, Festivalul-Concurs al Ansamblurilor Folclorice Tradiționale Pe Plaiul Tojanului.

Manifestare cu caracter interjudeţean, festivalul îşi propune ca principal obiectiv, cunoaşterea, promovarea şi valorificarea tezaurului etnofolcloric autentic vrâncean şi introducerea  acestuia în circuitul naţional al creaţiilor artistice ale genului.

La acest festival – concurs sunt invitate să participe, în afara ansamblurilor vrâncene, ansambluri folclorice din zonele, subzonele dumneavoastră etnofoclorice și din Republica Moldova. Participanţii trebuie să reprezinte specificul etnofolcloric al zonelor, localităţilor din care provin, la o cotă cât mai înaltă din punct de vedere al originalităţii şi formei artistice a repertoriului prezentat.

     Ansamblul, ca formă de organizare artistică, trebuie să cuprindă obligatoriu următoarele:
1. interpreţi vocali şi instrumentişti (cu instrumente tradiţionale);
2. dansatori;
3. grupuri instrumentale/taraf;
4. grupuri vocale.

     Ansamblul folcloric trebuie să prezinte în repertoriu:
– creaţii autentice;
– un obicei tradițional;
– cântece şi dansuri din zonele etnofolclorice reprezentate;
– acompaniamentul va fi asigurat de taraful tradiţional al fiecărui ansamblu folcloric prezent în concurs;

Numărul persoanelor din ansamblu nu este limitat.

    Timpul maxim al evoluţiei artistice pentru fiecare ansamblu este de maxim 25 minute, depăşirea timpului fiind eliminatorie.

     Înscrierea în concurs: se face completând Fişa de participare ( anexată la prezentul Regulament) şi Consimţământul de date personale, conform vârstei, care vor fi trimise la Centrul Cultural Vrancea, str. Mitropolit Varlaam, nr. 48 bis, Focşani, jud. Vrancea sau prin e-mail pe adresa centrulculturalvrancea@gmail.com până la data de 24 iulie 2024, ora 14.00 .

 

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefonul: 0237/210213 , sau pe adresa de email centrulculturalvrancea@gmail.com

 

 

 

Anterior Festivalului Folcloric Baba Tudora Vrâncioaia editia a XIV –a, 2024

str.Mitropolit Varlaam , nr.48 BIS,

Focsani, Vrancea

Program cu publicul:

L – V: 8:00 – 16:00

Copyright © 2022 Centrul Cultural Vrancea. Toate drepturile rezervate.