Image Alt

Istoric

Centrul Cultural Vrancea – la data de 1 octombrie 2013, în urma Hotărârii Nr. 94 din 1 octombrie 2013, a Consiliului Judeţean Vrancea, prin schimbarea denumirii Centrului Judeţean pentru Promovarea Culturii Tradiţionale, Artelor si Meseriilor Vrancea devine Centrul Cultural Vrancea.

Centrul Judeţean pentru Promovarea Culturii Tradiţionale, Artelor si Meseriilor Vrancea a fost înfiinţat la data de 1 iulie 2010 în urma Hotărârii Consiliului Judeţean Vrancea Nr.38, din 28 aprilie 2010, prin comasarea Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vrancea şi a Şcolii Populare de Arte Vrancea.

Şcoala de Populară de Artă – a fost înfiinţată la data de 22 octombrie 1979. Asigură, prin planul de învăţământ, pregătirea artistică a creatorilor şi a interpreţilor asigurând afirmarea talentelor în domeniul artei şi culturii:

– organizează şi desfăşoară activităţi de învăţământ artistic, în toate domeniile (artă plastică, coregrafie, muzical etc.) şi de însuşire a meşteşugurilor tradiţionale;

– întocmeşte şi asigură îndeplinirea planurilor anuale de şcolarizare, în concordanţă cu programa analitică elaborată de Ministerul Culturii;

– planifică activitatea instructiv-educativă a şcolii;

– organizează şi desfăşoară activităţi cultural-artistice (spectacole, expoziţii, tabere de creaţie, schimburi culturale etc.);

– promovează obiceiurile şi tradiţiile populare specifice zonei, precum şi creaţia populară contemporană;

– promovează tinere talente din rândul propriilor cursanţi;

– poate avea propriile formaţii artistice, iniţiază, organizează, participă la concursuri şi festivaluri judeţene, interjudeţene, naţionale şi internaţionale;

– asigură participarea la proiecte şi schimburi culturale interjudeţene, naţionale şi internaţionale;

– organizează şi realizează şi alte activităţi în conformitate cu obiectivele instituţiei şi cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

– editează şi difuzează publicaţii în domeniul culturii tradiţionale şi educaţiei permanente pentru reţeaua judeţeană a aşezămintelor culturale;

– organizează expoziţii şi evenimente artistice profesioniste;

– sprijină activitatea aşezămintelor culturale în domeniul formării formatorilor şi al perfecţionării personalului de specialitate pentru aşezămintele culturale care funcţionează la nivel local (cămine culturale, case de cultură, universităţi populare, centre de cultură – altele decât cele naţionale şi judeţene, ansambluri şi formaţii folclorice etc.

– organizează şi coordonează evenimente cultural-artistice, de recreere şi de divertisment.

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vrancea

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vrancea – a fost continuatorul instituţiei de cultură înfiinţate în 1956 sub denumirea de Casa Regională a Creaţiei Populare Galaţi. În anul 1967, prin Legea nr. 27 din 28 decembrie, Casa Regională a Creaţiei Populare, în urma noii organizări administrativ-teritoriale a României, devine componentă şi funcţionează pe lângă Comitetul pentru Cultură şi Artă al Judeţului Vrancea sub denumirea Casa Creaţiei Populare a judeţului Vrancea, iar în anii ’80, aceeaşi instituţie cu atribuţiuni uşor cosmetizate, capătă denumirea de Centru de Indrumare a Creaţiei Populare şi a Mişcării Artistice de Masă a judeţului Vrancea. În anul 1990, prin Hotărârea Guvernului României Nr. 605/24.05.1990, semnată de primul ministru Petre Roman, această instituţie devine entitate juridică de sine stătătoare sub denumirea de Centrul Judeţean pentru Conservarea, Promovarea şi Valorificarea Culturii Tradiţionale Vrancea. După o primă etapă de organizare, din 1992, printr-un nou statut, instituţia este recunoscută ca aşezământ de specialitate. Legea 292/2003 care reglementa organizarea şi funcţionarea aşezămintelor culturale, respectiv instituţii publice de cultură, redenumeşte instituţia Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, denumire sub care funcţionează până la data de 1 iulie 2010.

Centrul Cultural Vrancea este o instituţie de cultură care oferă servicii culturale şi educative pe baza principiului nediscriminării, asigurând accesul şi participarea egală a tuturor cetăţenilor la educaţie şi cultură, indiferent de rasă, naţionalitate, vârstă, sex, etnie sau religie.