Image Alt

Solicitarea informaţiilor de interes public

 

Solicitare informatii de interes public in baza Legii Nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

Solicitare informatii in baza Legii nr. 109/2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice

Persoana responsabilă cu difuzarea informaţiilor publice:

   

 

Persoana responsabilă de relaţiile cu presa  :

   

 

Nișcoveanu Corina – Consilier juridic – contact : 0783008209 

 

 

Nișcoveanu Corina – Consilier juridic – contact : 0783008209 

  – Câmpuri obligatorii ;  Adresa dvs. de e-mail nu va fi publicată.

  * Acordul că am luat la cunostinta colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal

   

    –    Acte normative ce reglementeaza activitatea Centrului Cultural Vrancea

  Modalitatea de contestare a deciziei şi formulare pentru reclamaţii administrative (refuz la solicitare şi nerăspuns în termen legal)

  Documentele produse si/sau gestionate de Centrul Cultural Vrancea care constituie informatii de interes public

  Lista categoriilor de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii

       –  Corespondența cu autoritățile administrației publice locale;

       –  Darea de seama contabilă trimestrială;

       –  Declarații de avere ale salariaților cu funcții de conducere;

       –  Declarații de interese ale salariaților cu funcții de conducere;

       –  Contracte de prestări servicii sau execuție lucrări încheiate cu persoane fizice sau juridice;

       –  Planul anual de achiziții publice și documente privind achiziții publice.

  Lista cu documentele de interes public

  Lista cuprinzând documentele de interes public.

       –  Regulamentul de organizare și funcționare a instituției;

       –  Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat de către Consiliul Județean Vrancea;

       –  Execuția bugetară;

       –  Situaţia drepturilor salariale;

       –  Programe anuale de activitate ale managerului instituției;

       –  Planul anual de achiziții publice;

       –  Documentațiile pentru organizarea procedurilor de achiziții publice;

       –  Rapoarte anuale de activitate ale managerului instituției;

       –  Documente privind concursurile organizate de Centrul Cultural Vrancea;

       –  Declaraţii de avere şi declaraţii de interese ale personalului de conducere al instituţiei.

   

  Rapoartele anuale de aplicare a Legii

  Legislatia din domeniu informaţiilor de interes public