Image Alt

Solicitarea informaţiilor de interes public

 

Solicitare informatii de interes public in baza Legii Nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

Solicitare informatii in baza Legii nr. 109/2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice

Persoana responsabilă cu difuzarea informaţiilor publice:

    Zaiţ Vlad – Inspector de specialitate 

 

Persoana responsabilă de relaţiile cu presa  :

    Zaiţ Vlad – Inspector de specialitate 

 

 

 –     contact : 0237.210.213

 

 

 –     contact : 0237.210.213

– Câmpuri obligatorii ;  Adresa dvs. de e-mail nu va fi publicată.

* Acordul că am luat la cunostinta colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal

 

  –    Acte normative ce reglementeaza activitatea Centrului Cultural Vrancea

Modalitatea de contestare a deciziei şi formulare pentru reclamaţii administrative (refuz la solicitare şi nerăspuns în termen legal)

Documentele produse si/sau gestionate de Centrul Cultural Vrancea care constituie informatii de interes public

Lista categoriilor de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii

     –  Corespondența cu autoritățile administrației publice locale;

     –  Darea de seama contabilă trimestrială;

     –  Declarații de avere ale salariaților cu funcții de conducere;

     –  Declarații de interese ale salariaților cu funcții de conducere;

     –  Contracte de prestări servicii sau execuție lucrări încheiate cu persoane fizice sau juridice;

     –  Planul anual de achiziții publice și documente privind achiziții publice.

Lista cu documentele de interes public

Lista cuprinzând documentele de interes public.

     –  Regulamentul de organizare și funcționare a instituției;

     –  Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat de către Consiliul Județean Vrancea;

     –  Execuția bugetară;

     –  Situaţia drepturilor salariale;

     –  Programe anuale de activitate ale managerului instituției;

     –  Planul anual de achiziții publice;

     –  Documentațiile pentru organizarea procedurilor de achiziții publice;

     –  Rapoarte anuale de activitate ale managerului instituției;

     –  Documente privind concursurile organizate de Centrul Cultural Vrancea;

     –  Declaraţii de avere şi declaraţii de interese ale personalului de conducere al instituţiei.

 

Rapoartele anuale de aplicare a Legii

Legislatia din domeniu informaţiilor de interes public