Image Alt

Modalitati de contestare a deciziei autoritatii

Modalitati de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care o persoana se considera vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.

 

            În cazul în care o persoană consideră că dreptul privind accesul la informațiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamație administrativă conducătorului autorității sau instituției publice căreia i-a fost solicitată informația. Reclamația administrativă se poate depune în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştință a refuzului explicit sau tacit al angajaților autorității sau instituției publice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public şi ale HG nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii ne 544/2001. În cazul în care reclamația se dovedeşte întemeiată, răspunsul la aceasta se transmite solicitantului în termen de 15 zile de la depunerea reclamației administrative. Acest răspuns va conține informațiile de interes public solicitate inițial şi, de asemenea, va menționa sancțiunile disciplinare aplicate în cazul funcționarului vinovat, in condițiile legii. Solicitantul care, după primirea răspunsului la reclamația administrativă, se consideră în continuare lezat în drepturile sale prevăzute de lege, poate face plângere la secția contencios administrativ a tribunalului, în termen de 30 de zile de la expirarea termenelor prevăzute la art. 7 din Legea nr 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.