Image Alt

Achizitii publice

Achizitii publice

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

15 noiembrie 2019

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

Centrul Cultural Vrancea vă invită să depuneţi ofertă la procedura de atribuire a contractului având ca obiect prestarea serviciilor pentru organizarea

Festivalului Vrancea Dalbă în conformitate cu documentaţia de atribuire prezentată în anexă.

        Ofertele vor fi depuse până la data de 22.11.2019, ora 12.00 la sediul Centrului Cultural Vrancea, Str. Mitropolit Varlaam nr. 48 bis, municipiul Focşani, judeţul Vrancea.
Relaţii suplimentare se pot obţine de la compartimentul financiar-contabil, resurse umane şi administrativ tel: 0237-210213, fax: 0237-210213, e-mail: centrulculturalvrancea@gmail.com.

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

Nr. 1103/09 septembrie 2019

       Centrul Cultural Vrancea vă invită să depuneţi ofertă la procedura  de atribuire a contractului având ca obiect prestarea serviciilor pentru organizarea 

Festivalului  Național „Cântece de viță veche și nouă’’ în conformitate cu documentaţia de atribuire prezentată în anexă.

      Ofertele vor fi depuse până la data de 13.09.2019, ora 12.00 la sediul Centrului Cultural Vrancea, str. Mitropolit Varlaam nr. 48bis, municipiul Focşani, judeţul Vrancea.

      Relaţii suplimentare se pot obţine de la compartimentul financiar-contabil, resurse umane şi administrativ  tel: 0237-210213, fax: 0237-210213, e-mail: centrulculturalvrancea@gmail.com.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————