Image Alt

Informatii publice

  /  Informatii publice

 

 

Informații generale de interes public

 

Solicitare informatii de interes public in baza Legii Nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

Persoana responsabilă cu difuzarea informaţiilor publice

      Zaiţ Vlad – Inspector de specialitate   –   contact : 0237.210.213

Persoana responsabilă de relaţiile cu presa  :

      Zaiţ Vlad – contact : 0237.210.213

 

Formulare:
     – Cerere informatii de interes public
     – Reclamatii
     – Petitie

 

Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Centrului Cultural Vrancea

 

Acte normative care reglementeaza activitatea de informare publica directa:

  • Legea nr. 544 din 10 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Hotărarea Guvernului nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544 / 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
  • Ordonanţa Guvernului nr. 27 / 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233 din 30 ianuarie 2002.

 

Achizitii publice