Image Alt

Informatii publice

 

 

Informații generale de interes public

 

Solicitare informatii de interes public in baza Legii Nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

Persoana responsabilă cu difuzarea informaţiilor publice  – contact :  0237.210.213

Persoana responsabilă de relaţiile cu presa  :                    – contact : 0237.210.213

 

 

Formulare:
     – Cerere informatii de interes public
     – Reclamatii
     – Petitie

 

Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Centrului Cultural Vrancea

 • Legea 143/2007 pentru aprobarea O.U.G. nr.118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale cu modificările și completările ulterioare;
 • U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea 133/2000 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 102/1998 privind formarea profesională continuă prin sistemul educaţional;
 • Legea – cadru 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
 • G nr. 442 din 22 iulie 1994, republicată, privind finanţarea instituţiilor publice de cultură şi artă de importanţă judeţeană, ale municipiului Bucureşti şi locale;
 • OUG 57/2019 privind Codul administrativ;
 • Legea 273/2006 privind finanţele publice locale;
 • Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului Cultural Vrancea și Hotărârea Consiliului Județean Vrancea nr.195 din 10 decembrie 2019 privind aprobarea Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului Cultural Vrancea. (PDF)

 

Acte normative care reglementeaza activitatea de informare publica directa:

 • Legea nr. 544 din 10 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărarea Guvernului nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544 / 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 27 / 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233 din 30 ianuarie 2002.

 

Achizitii publice