Image Alt

Cursuri

  /  Cursuri

Şcoala Populară de Artă este organizată pe secţii şi catedre, şi deţine baza logistică necesară desfăşurării activităţii acestora. Procesul de instruire a elevilor are caracter deschis şi este organizat astfel:

Secţii interne:

Catedra Artă plastică:
-Clasa de Pictură, cu durata studiilor de 3 ani; prof. dr. Liviu Nedelcu
-Clasa de Design Vestimentar cu durata studiilor de 2 ani; prof. Georgeta Ciornei

Catedra Muzică
– Clasa de Canto popular cu durata studiilor de 3 ani; prof. Maria Murgoci
– Clasa de Chitară cu durata studiilor de 3 ani; prof. Maricel Ghinea
– Clasa de Orgă cu durata studiilor de 3 ani; prof. Dumitru Ivan
– Clasa de Pian cu durata studiilor de 5 ani;prof. Antoaneta Iozefina Ciobanu
– Clasa de Acordeon cu durata studiilor 3 ani; prof Ticu Dorin

Secţii externe :

Catedra Artă populară
– Clasa de Tesături populare, Jitia cu durata studiilor de 2 ani; meşter Floarea Ţăpor
– Clasa de Tesături populare, Soveja cu durata studiilor de 2 ani; meşter Ţica Geană
– Clasa de Tesături populare, Câmpuri cu durata studiilor de 2 ani; meşter Maricica Mărăşteanu
– Clasa de Tesături populare, Nereju cu durata studiilor de 2 ani; meşter, Lenuţa Terţiu
– Clasa de Tesături populare, Bârseşti cu durata studiilor de 2 ani;meşter, Aneta Huşcă
– Clasade Cusături populare, Vintileasca cu durata studiilor de 2 ani; meşter, Stana Georgescu-Apostu
– Clasa de Dogărie, Nereju cu durata studiilor de 2 ani;meşter,Tudoriţa Lupaşc
– Clasa de Măşti populare(piele), Nereju cu durata studiilor de 2 ani; meşter, Şerban Terţiu
– Clasa de Instrumente populare, Nereju cu durata studiilor de 2 ani; meşter, Pavel Lupaşc
– Clasa de Sculptură populară şi ob.de cult ( lemn), Nereju cu durata studiilor de 2 ani; meşter,
Pavel Lupaşc
– Clasa de Sculptură populară, Nereju cu durata studiilor de 2 ani; meşter, Tudoriţa Lupaşc
– Clasa de Instrumente populare, Spulber cu durata studiilor de 2 ani; meşter, Manole Enache
– Clasa de Fluieraş ( interpretare), Paltin cu durata studiilor de 2 ani; instrumentist,Vasile Darie
– Clasa de Coregrafie dans tradiţional, Nereju cu durata studiilor de 2 ani; coregraf Stoica Puţoi

Inscrieri:
• Studiile se pot efectua în regim subvenţionat de la bugetul de stat ( clasele de la secţiile externe) sau în regim cu taxă ( secţiile interne). Pe parcursul şcolarizării, elevii înscrişi la învătamântul cu taxă se pot transfera de la o clasa la alta în cadrul aceleiaşi catedre, excepţie facând clasa Dans modern.
• Admiterea elevilor se face prin testare, în limita cifrei de şcolarizare.
• Procedurile de selecţie se bazează pe criterii specifice în funcţie de particularităţile fiecărei discipline.
• Anul şcolar este structurat pe 2 semestre, vacanţă de iarnă, vacanţă de primăvară, şi vacanţă de vară, conform ordinului anual al ministrului învăţământului.
• Perioada de înscriere la Şcoala Populară de Arte este de 2 săptămâni, înainte de începerea anului şcolar.
• Transferul de la o clasă la alta în cadrul aceleeaşi catedre se poate face, din motive bine justificate, numai în primele trei săptămâni ale anului şcolar.
• Eliberarea diplomei se face pe tot parcursul anului şcolar în termen de 3 zile de la depunerea cererii.
• Elevul poate solicita transferul la sau de la altă şcoală populară de arte dacă are situaţia şcolară încheiată şi dacă are motive întemeiate (schimbare de domiciliu, apropiere de părinţi sau de soţ / soţie, motive medicale justificate ş.a.).
• Transferarea se poate face numai între discipline identice .
• Nu se poate solicita transferul în primul an de şcolarizare .
• Cererile de transfer se depun la secretariatul şcolii cu cel puţin10 zile înainte de începerea anului şcolar.

Observatii:
* Consiliul de Administraţie al Centrului Cultural Vrancea stabileşte cuantumul taxelor percepute de la elevi, valabil un an şcolar; termenul de achitare a acestuia va fi difuzat secretariatului şi biroului financiar-contabilitate al Centrului Cultural Vrancea precum şi secretariatului Şcolii Populare de Arte .
* Secretariatul Şcolii Populare de Artă afişează la avizierul instituţiei cuantumul taxei de şcolarizare aprobat în C.A. precum şi termenul de achitare pentru anul şcolar respectiv.
* Plata taxelor de şcolarizare se face in lei, la casieria Centrului Cultural Vrancea, pe baza actului de identitate (C.N.P.-ul elevului), prin eliberare de chitanţă.
* Taxele şcolare nu se restituie.

Cui se adresează ?
• Tuturor celor ce au aptitudini artistice si doresc sa se perfectioneze, oricare ar fi vârsta, nivelul de studii sau forma de invăţământ urmată.

 

 

Orar cursuri 2019 – 2020