Concurs pentru examenul de promovare post referent II, studii superioare, normă întreagă

Update 26.04.2022

 

Update 18.04.2022

 

ANUNŢ

12 aprilie 2022

 

 Centrul Cultural Vrancea organizează  examenul de promovare de pe postul contractual  de referent debutant, studii superioare, normă întreagă, pe postul de referent II, studii superioare, normă întreagă din cadrul Serviciul Conservarea, Cercetarea, Promovarea și Valorificarea Culturii Tradiționale al Centrului Cultural Vrancea

 

       În data de 26 aprilie 2022 ora 10,00  se organizează examenul, probă scrisă, pentru promovarea în grad profesional II pentru funcţia de referent, studii superioare, normă întreagă din cadrul Serviciului Conservarea, Cercetarea, Promovarea și Valorificarea Culturii Tradiționale al Centrului Cultural Vrancea, în conformitate cu  prevederile Regulamenului privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul Centrului Cultural Vrancea  conform H.G. nr.286/2011, actualizat la zi.

În vederea participării la examenul de promovare pentru funcţia de referent II, candidatul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele conditii:

 1. a) cerere de înscriere la examen adresată managerului instituţiei;
 2. b) referatul de evaluare întocmit de șeful ierarhic;
 3. c) să nu aibă aplicată o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii;

 

* Depunerea dosarelor are loc în perioada 12 aprilie – 18 aprilie 2022;

* Selecţia dosarelor și validarea dosarelor 18 aprilie 2022;

* Afisarea rezultatului selecţiei dosarelor – 18 aprilie 2022;

* Contestaţiile la rezultatul selecției dosarelor se depun în maximum două zile lucrătoare de la afişarea rezultatului selecţiei dosarelor;

* Contestatiile cu privire la rezultatul selectiei dosarelor se solutionează și se afișează la sediul instituției în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

 

Bibliografie :

 • Suraia, Vrancea – Tradiții, Patrimoniu, Identitate, 2011, Editura Brumar.
 • Râmniceni Vrancea – Instantanee monografice, 2013, Editura Terra, Focșani.
 • De la Năruja la Nistorești în căutarea tradiției, 2015, Editura Terra, Focșani.
 • Nereju – Patrimoniu viu, 2014, Editura Terra, Focșani.
 • Vulturu – Tradiții în actualitate, 2018, Editura Terra, Focșani.
 • Vintileasca – Vrancea Profil de patrimoniu, 2016, Editura Terra, Focșani.
 • Suraia Vrancea – Traditii, patrimoniu, identitate, 2012, Editura Terra, Focșani.

FLORESCU, Florea Bobu, 1958, Caiete de artă populară, Portul popular din Țara Vrancei, Editura de Stat pentru Literatură și Artă.

 • BĂNĂȚEANU, Tancred, Stoica Georgeta, 1998, Zona etnografică Vrancea, Editura Sport-Turism, București.
 • Regulamentului de  Organizare  şi  Funcţionare  a  Centrul Cultural Vrancea,  aprobat  prin  Hotărârea  Consiliului  Judeţean  195 / 10.12.2019;
 • OUG 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale actualizată;

      Relații suplimentare se pot obține la sediul instituției din Focșani, strada Mitropolit Varlaam nr.48 bis,, Compartimentul financiar-contabil, resurse umane – salarizare și administrativ, telefon/fax 0237210213.

 

Secretariat comisie,

Anunt si Bibliografie concurs promovare ( pdf)

Previous Premii la Concursul Naţional de Arte plastice Nicolae Milord.