Image Alt

Cariera

Arhiva

Arhiva – anunţuri posturi scoase la concurs

 

Arhiva

 

Afisat astazi : 30 Martie 2021

 

 

 RELUARE CONCURS PROIECTE DE MANAGEMENT CENTRUL CULTURAL VRANCEA – afisat astazi, 17.02.2021

CONSILIUL JUDEȚEAN VRANCEA ORGANIZEAZĂ CONCURS DE PROIECTE DE MANAGEMENT PENTRU CENTRUL CULTURAL VRANCEA (doc)

       1.1 – MODEL cerere de înscriere la concurs de management (doc)

       1.2 – MODEL Adeverinta-vechime (doc)

       1.3 – MODEL declarație pe propria răspundere – pentru motive imputabile in ultimii 4 ani (doc)

       1.4 – MODEL declarație pe propria răspundere – renunțare la post de conducere (doc)

       Anexa 1   Organigrama si regulament (pdf)

       Anexa 2   Stat de functii (pdf)  

       Anexa 3   Buget (pdf)

      Dispozitia nr.7  –  privind aprobarea regulamentului pentru organizarea și desfășurarea concursului de proiecte de management pentru Centrul Cultural Vrancea (pdf)

      Dispoziția nr. 8 –  privind aprobarea caietului de obiective pentru Centrul Cultural Vrancea (pdf)

 

 

      detalii : https://cjvrancea.ro/cariere/

 

 

Update 22 martie 2021, ora 15.00

 

Concurs examen – proba scrisă, pentru promovarea în grad profesional IA, funcţia de inspector de specialitate, studii superioare, normă întreagă, personal contractual  din cadrul Compartimentului financiar – contabil, resurse umane-salarizare si administrativ al Centrului Cultural Vrancea

afisat astazi, 8.03.2021

 

 

 

ANUNT — CONSILIUL JUDEȚEAN VRANCEA ORGANIZEAZĂ CONCURS DE PROIECTE DE MANAGEMENT PENTRU CENTRUL CULTURAL VRANCEA (doc)  – afisat in 13.01.2021

       1.1 – MODEL cerere de înscriere la concurs de management (doc)

       1.2 – MODEL Adeverinta-vechime (doc)

       1.3 – MODEL declarație pe propria răspundere – pentru motive imputabile in ultimii 4 ani (doc)

       1.4 – MODEL declarație pe propria răspundere – renunțare la post de conducere (doc)

       Anexa 1   Organigrama si regulament (pdf)

       Anexa 2 Stat de functii (pdf)  

       Anexa 3   Buget (pdf)

      Dispozitia nr.7   privind aprobarea regulamentului pentru organizarea și desfășurarea concursului de proiecte de management pentru Centrul Cultura (pdf)

      Dispoziția nr. 8   privind aprobarea caietului de obiective pentru Centrul Cultural Vrancea (pdf)

 

      detalii : https://cjvrancea.ro/cariere/

 

 

Concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de Îngrijitor – Centrul Cultural Vrancea

update – 24 decebrie 2020 

 

 

 

update – 21 decebrie 2020 –  ora 16.00

 

 

update – 14 decebrie 2020

  Tabel privind rezultatul selecţiei dosarelor pentru organizarea de ocupare prin concurs a postului contractual vacant de Îngrijitor   ( pdf) 

 

postat pe – 26 noiembrie 2020

      Centrului Cultural Vrancea cu sediul în strada Mitropolit Varlaam nr.48 bis, Focşani, organizează concurs  pentru ocuparea unui post contractual vacant de Îngrijitor, vechime în muncă minim 3 ani, normă întreagă, studii medii/generale, din cadrul Compartimentului financiar –contabil,resurse umane-salarizare și administrativ.

 

 

ANUNŢ CONCURS 

update – 12 noiembrie 2020 

 

  Centralizator rezultatul final concurs obţinut 1211

 

 Rezultatul obţinut la proba interviu 1211

update – 09 noiembrie 2020 

rezultatul obţinut la proba scrisă

 

 Rezultatul obţinut la proba scrisă 1211

update – 02 noiembrie 2020 

 

  Rezultatul selecţie dosar 

postat pe – 19 octombrie 2020 

Centrului Cultural Vrancea cu sediul în strada Mitropolit Varlaam nr.48 bis, Focşani, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de expert debutant, studii superioare de lungă durată, normă întreagă, clasa teatru să îndeplinească  condițiile specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs,  absolvent de UNATC, din cadrul Serviciul Scoala Populară de Artă (Educație, formare și perfecționare în domeniul artistic și al meșteșugurilor tradiționale) al Centrului Cultural Vrancea.

 

 
  Anunt si Bibliografie concurs expert   

 

 

ANUNŢ CONCURS  PROMOVARE

update – 26 octombrie 2020    
Centralizator  rezultat final 1197

update- 19 octombrie 2020 Proces Verbal depunere dosar 1197

postat pe – 12 octombrie 2020

Centrului Cultural Vrancea cu sediul în strada Mitropolit Varlaam nr.48 bis, Focşani, organizează concursul de promovare de pe postul contractual  de referent debutant, studii superioare, pe postul de referent I, studii superioare din cadrul Serviciul Conservarea, Cercetarea, Promovarea și Valorificarea Culturii Tradiționale al Centrului Cultural Vrancea.    Anunț și Bibliografie concurs  

 

 

 

ANUNŢ CONCURS PROMOVARE

update – 26 octombrie 2020    
 Centralizator  rezultat final 1196
 

update – 19 octombrie 2020   Proces Verbal depunere dosar 1196

postat pe – 12 octombrie 2020

Centrului Cultural Vrancea cu sediul în strada Mitropolit Varlaam nr.48 bis, Focşani, organizează concursul de promovare de pe postul contractual  de referent debutant, studii superioare, pe postul de referent I, studii superioare din cadrul Serviciul Conservarea, Cercetarea, Promovarea și Valorificarea Culturii Tradiționale al Centrului Cultural Vrancea.    Anunț și Bibliografie concurs  

 

ANUNŢ CONCURS 

update – 5 noiembrie 2020  Rezultatul final concurs obţinut 1206

update – 2 noiembrie 2020   Rezultatul obţinut la proba scrisă 1206

update – 26 octombrie 2020   Proces Verbal depunere dosar 1206

postat pe – 12 octombrie 2020

Centrului Cultural Vrancea cu sediul în strada Mitropolit Varlaam nr.48 bis, Focşani, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de expert I, studii superioare de lungă durată, jumătate de normă, clasa pian, să îndeplinească  condițiile specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs, absolvent de conservator,  să aibă vechimea de minim 7 ani într-o instituție de învățământ a Ministerului Educației și Cercetării sau a Ministerului Culturii, conform cerințelor postului, din cadrul Serviciul Scoala Populară de Artă (Educație, formare și perfecționare în domeniul artistic și al meșteșugurilor tradiționale) al Centrului Cultural Vrancea.    Anunț și Bibliografie concurs 
 

 

 

ANUNŢ CONCURS 

postat pe – 09 octombrie 2020

Centrului Cultural Vrancea cu sediul în strada Mitropolit Varlaam nr.48 bis, Focşani, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de expert I, studii superioare de lungă durată, jumătate de normă, clasa muzică ușoară, să îndeplinească  condițiile specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs, absolvent de conservator,  să aibă vechimea de minim 7 ani într-o instituție de învățământ a Ministerului Educației și Cercetării sau a Ministerului Culturii, conform cerințelor postului, din cadrul Serviciul Scoala Populară de Artă (Educație, formare și perfecționare în domeniul artistic și al meșteșugurilor tradiționale) al Centrului Cultural Vrancea.    Anunț și Bibliografie concurs
 

 

 

ANUNŢ CONCURS

update – 3 noiembrie 2020   Rezultatul final concurs obţinut 1193   Rezultatul obţinut la proba interviu 1193

update – 29 octombrie 2020 Rezultatul obţinut la proba practică 1193

update – 22 octombrie 2020  Proces Verbal depunere dosar 1193

postat pe – 08 octombrie 2020

Centrului Cultural Vrancea cu sediul în strada Mitropolit Varlaam nr.48 bis, Focşani, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de artist plastic III, vechime în specialitate minim 2 ani, jumătate de normă, fără studii, clasa țesături secția Negrilești din cadrul Serviciul Scoala Populară de Artă (Educație, formare și perfecționare în domeniul artistic și al meșteșugurilor tradiționale) al Centrului Cultural Vrancea    Anunț și Bibliografie concurs 
 

 

 

ANUNŢ CONCURS

update – 2 noiembrie 2020 Rezultatul final obţinut 1188  Rezultatul obţinut la proba interviu 1188

update – 28 octombrie 2020  Rezultatul obţinut la proba practică 1188
 

update – 21 octombrie 2020  Proces Verbal depunere dosar 1118    

postat pe – 07 octombrie 2020

       Centrului Cultural Vrancea cu sediul în strada Mitropolit Varlaam nr.48 bis, Focşani, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de artist plastic III, vechime în specialitate minim 7 ani, normă întreagă, fără studii, clasa măști populare (piele, lemn) secția Nereju din cadrul Serviciul Scoala Populară de Artă (Educație, formare și perfecționare în domeniul artistic și al meșteșugurilor tradiționale) al Centrului Cultural Vrancea.    Anunț și Bibliografie concurs