Image Alt

Rezultatul final obţinut la examen concurs post contractual vacant  de Referent debutant

Rezultatul final obţinut la examen concurs post contractual vacant  de Referent debutant

update – 20 august 2021, ora 15.00.

 

ANEXA  NR.17

CENTRUL CULTURAL VRANCEA

CENTRALIZATOR

privind rezultatele finale la examenul/concurs organizat pentru ocuparea prin concurs a postului contractual vacant de Referent debutant, studii superioare, normă întreagă, din cadrul Serviciului Cercetarea, Conservarea, Promovarea și Valorificarea Culturii Tradiționale a Centrului Cultural Vrancea

Nr. crt. Număr dosar Punctaj obţinut Rezultat final concurs

ADMIS/RESPINS

 

Proba

scrisă

Proba

interviu

Punctaj final ADMIS
1 889 76,66 90,00 83,33  

 

                 = Detalii =