Image Alt

Rezultatul obţinut la proba practică din 18 august 2021 în cadrul examenului organizat pentru ocuparea prin concurs a postului contractual vacant de instrumentist debutant

Rezultatul obţinut la proba practică din 18 august 2021 în cadrul examenului organizat pentru ocuparea prin concurs a postului contractual vacant de instrumentist debutant

 ANEXA  NR.6

CENTRUL CULTURAL VRANCEA

     TABEL privind rezultatul obţinut la proba practică din 18 august 2021  în cadrul examenului organizat pentru ocuparea prin concurs a postului contractual vacant de  instrumentist debutant, studii medii, jumătate de normă, clasa externă în comuna Vulturu, județul Vrancea, specializarea  trompetă (fanfară) din cadrul Serviciului Școala Populară de Artă (Educație, formare și perfecționare în domeniul artistic și al meșteșugurilor tradiționale) al Centrului Cultural Vrancea

Nr. crt. Număr dosar Data înregistrare dosar Punctaj obţinut la proba practică ADMIS/RESPINS
1 904 04.08.2021 100,00 ADMIS

 

Contestațiile cu privire la rezultatul probei scrise se depun la secretariatul comisiei de contestații în termen de 24 ore de la data afișării, respectiv până la data de 19 august 2021 ora 15,00

 

Secretar comisie,

 

                =   Detalii  =