Image Alt

Rezultatul selecţie dosare instrumentist debutant

Rezultatul selecţie dosare instrumentist debutant

Tabel privind rezultatul selecţiei dosarelor pentru organizarea de ocupare prin concurs a postului contractual vacant de instrumentist debutant, studii medii, jumătate de normă, clasa externă în comuna Vulturu, județul Vrancea, specializarea  trompetă (fanfară) din cadrul Serviciului Școala Populară de Artă (Educație, formare și perfecționare în domeniul artistic și al meșteșugurilor tradiționale) al Centrului Cultural Vrancea, organizat în datele de 18 august 2021, ora 10,00 proba practică și 23 august 2021, ora 10,00 proba interviu

 

ANEXA  NR.2

CENTRUL CULTURAL VRANCEA

TABEL

AFIȘAT ASTĂZI 11.08.2021

 

Nr. crt. Număr dosar Data înregistrare dosar Rezultat selecţie Observaţii
1.      904 04.08.2021 ADMIS  

 

Eventuale contestaţii se pot depune în termen de 48 de ore de la afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor, respectiv 13 august 2020 ora 10,00.

 

Secretar comisie,

 

= Detalii =