Image Alt

Rezultat prima etapa – proiecte de managemet – Centrul Cultural Vrancea

Rezultat prima etapa – proiecte de managemet – Centrul Cultural Vrancea

 

                                     CONCURS DE PROIECTE DE MANAGEMENT

                                        organizat pentru Centrul Cultural Vrancea

                                                                                              

      În baza prevederilor articolului 8, litera q) din Regulamentul de organizare şi desfăşurare

a concursului de proiecte de management organizat pentru Centrul Cultural Vrancea,

aprobat prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Vrancea  nr. 07 din 07 ianuarie 2021,

secretariatul comisiei de concurs comunică rezultatul obținut în prima etapă – analiza proiectului de management:

 

Nr. crt. Proiect de management Notă Rezultat
1. 4829 6,86 Respins
2. 4742 6,84 Respins

 

       În conformitate cu dispozițiile art.19 alin.(3) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.189/2008

privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioar: 

– Sunt declaraţi admişi pentru susţinerea interviului candidaţii care au obţinut în prima etapă a concursului

nota minimă 7.

 

Secretariatul comisiei de concurs