Image Alt

Concurs Naţional de Meşteşuguri Tradiţionale al Şcolilor Populare de Artă Pavel Terţiu Ediţia a XIV-a, Focşani 2020

Concurs Naţional de Meşteşuguri Tradiţionale al Şcolilor Populare de Artă Pavel Terţiu Ediţia a XIV-a, Focşani 2020

 

Consiliul Județean Vrancea, Centrul Cultural Vrancea – Serviciul Școala Populară de
Artă Focșani, organizează în parteneriat cu Muzeul Vrancei şi Ansamblul Ţara Vrancei, a
XIV-a ediție a Concursului National de Meșteșuguri Tradiționale al Școlilor Populare de
Artă.

            Gândim acest eveniment ca pe o competiție artistică ce-şi propune să descopere şi să promoveze valoarea și frumusețea artei populare tradiționale, tinere talente. Încercând a interpreta și celebra trecutul într-un context al prezentului şi al viitorului, conservarea şi promovarea tradițiilor populare devine un obiectiv important. De asemenea, încercăm să arătăm comunității un posibil model uman de urmat, să dezvoltăm gustul şi sensibilitatea estetică în rândurile comunității locale şi naționale.

            Invităm să participe, la această expoziție – concurs, cei mai talentați elevi ai claselor dumneavoastră de meșteșuguri tradiționale, cu un număr de maxim 3 lucrări pentru fiecare cursant.

      Expoziţia va fi etalată şi vernisată, fără public, respectând normele de prevenire a contaminării cu noul coronavirus SARS CoV-2, conform legislației: HG 856/14.10.2020, Legea 55/15.05.2020 și OMS 3142/31.08.2020, în holul sălii Balada din Focșani.

            Înscrierea: se va face pe baza Fișei de participare ce va fi prezentată odată cu lucrările propuse pentru concurs.

            Juriul concursului va fi alcătuit din:

  • Președinte al juriului – Dr. etnolog Aurelia Cosma, Muzeul Satului Dimitrie Gusti Bucureşti;
  • Membru – Prof. Alina Ulmeanu, șef al Secției de Etnografie, Muzeul Vrancei;
  • Membru – Prof. dr. Liviu Nedelcu – manager al Centrului Cultural Vrancea.

Lucrările și Fişa de înscriere vor fi expediate prin curierat: ex. FanCourier, la adresa:

Centrul Cultural Vrancea, str. Mitropolit Varlaam, nr. 48 bis, Focșani, Vrancea, cod poștal 620118, până la data de 30 noiembrie 2020.

            Premiile, diplomele, cataloagele şi lucrările prezentate în concurs vor fi expediate pe adresa școlii dumneavoastră, odată cu returnarea lucrărilor nepremiate, după realizarea catalogului de prezentare a expoziției.

            Relații suplimentare la Centrul Cultural Vrancea, tel. 0237.210213, e-mail: centrulculturalvrancea@gmail.com.

 

Detalii :

Regulament Concurs Naţional de Meşteşuguri Tradiţionale al Şcolilor Populare de Artă – Pavel Tertiu 2020  ( pdf.)

Fișa inscriere Concurs Naţional de Meşteşuguri Tradiţionale al Şcolilor Populare de Artă – Pavel Tertiu 2020   ( pdf.)

Fișa inscriere Concurs Naţional de Meşteşuguri Tradiţionale al Şcolilor Populare de Artă – Pavel Tertiu 2020  doc.)