Image Alt

Programul examenului de admitere în anul I

Programul examenului de admitere în anul I

 

 

Programul examenului de admitere în anul I

 

 

 

 

 

 

             Conform normelor europene de protecție a datelor personale, lista concurenților de anul I la examenul de admitere la Școala Populară de Artă este afișată prin atribuirea unor coduri pentru fiecare candidat la disciplinele alese.

             Codul este ales conform numărului de înregistrare din fișa de înscriere a candidatului, pentru anul școlar 2020-2021.

 

            Normele de protecție a datelor personale asigură aplicarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulaţie a acestor date, actualizată, conform  art.35 din REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE.