Image Alt

Tezaur Uman Viu 2020

Tezaur Uman Viu 2020

Tezaur Uman Viu 2020

 

     Centrul Cultural Vrancea a demarat, în anul 2019, procedurile de întocmire a documentației necesare pentru acordarea de către Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale a titlului Tezaur Uman Viu, pentru domnul Ştefan Harabagiu.

Marți, 8 septembrie 2020, Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale a anunțat lista noilor câștigători ai titlului onorific.

      Domnul Ștefan Harabagiu primește titlul onorific Tezaur Uman Viu, după alți doi reprezentați de seamă ai comunei Nereju: Pavel Caba și Șerban Terțiu, care l-au obținut în 2018:

  • domnul Pavel Caba, pentru secțiunea – crestături în lemn, instrumente populare;
  • domnul Şerban Terţiu, pentru secțiunea – măşti populare.

 

     Titlul Tezaur Uman Viu, a fost acordat domnului Ștefan Harabagiu la secțiunea ,,Spiritualitate – dansator’’, pentru păstrarea dansului tradițional din zona Nereju.

     Acest titlu onorific, a fost acordat pe baza arhivei de înregistrări şi fotografii-document ale Centrului Cultural Vrancea, materiale care susținut valoarea instimabilă a maestrului Ștefan Harabagiu.

 

     Şef al grupului de dans ritualic Chipăruşul, dans mortuar, cu străvechi obârşii, care se constituie într-un adevărat brand al comunei Năruja, judeţul Vrancea, Ştefan Harabagiu este la 77 de ani, puternicul lider al dansatorilor satului.

     În 1957, se înfiinţează Ansamblul Folcloric Tradiţional Chipăruşul din Nereju/Vrancea iar Ștefan Harabagiu devine membru fondator al acestuia. În anii 2000 va prelua ştafeta de la fondatorul Ansamblului Folcloric Tradiţional Chipăruşul, Neacşu Păun, care a pus bazele grupului în 1957.  Liderul incontestabil, Ştefan Harabagiu cântă şi dansează de peste jumătate de secol, cu talent şi dăruire afișând o molipsitoare mândrie a interpretării. Forţa sa interpretativă emană magie şi entuziasm, remarcându-se fără îndoială între dansatorii grupului, fiind punctul de forţă al ansamblului.

Dansul şi urătura lui Ştefan Harabagiu au fost remarcate de specialiști pentru valoarea interpretării, dansului ritualic Chipăruşul, dans funerar, pe care artistul îl interpretează transformându-se, ritualic, odată cu melodia, fiind evocator.

     Ştefan Harabagiu este un brand local, definit de pasiunea pentru păstrarea tradiţiei autentice vrâncene. A fost colaborator al unor festivaluri și concursuri zonale și naționale organizate de Centrul Cultural Vrancea, a fost implicat mereu la organizarea de  către obștea și comuna Nereju a evenimentelor și a sărbătorile tradiţionale: Festivalul de Datini și Obiceiuri de Iarnă, Festivalul Comoara Vrancei, Festivalul Pe Plaiul Tojanului, Festivalul Poiana Negari, tradiţii pascale, sărbători ale primăverii ș.a.

     Ştefan Harabagiu a pregătit nenumăraţi tineri, la secția externă din Nereju a Școlii Populare de Artă, serviciu al Centrului Cultural Vrancea, alături de Stoica Puţoi care este în prezent, alături de maestrul său, conducător al ansamblului.

    Ştefan Harabagiu deține un palmares bogat de participări la concursuri, festivaluri locale, naţionale şi internațional, de exemplu: Polonia, Franţa, Republica Moldova, Ucraina, Ungaria, Turcia, Suedia, România.

     De-a lungul carierei a obținut nenumărate premii, dintre care amintim: 1992, Festivalul Montaingne du Monde, Franţa, împreună cu ansamblul, a primit Premiul Special al Formaţiilor Folclorice; 1999, Franţa, oraşul Bordeaux, împreună cu Ansamblul  Tradiţional Chipăruşul – Marele Premiu al Festivalului Folcloric; 2001, laureat al Festivalului Internaţional de Folclor Tradițional, editia I, Sibiu, România; 2003, împreună cu ansamblul, primeşte Marele Premiu al Festivalului de folclor Mugurel de cântec, Focșani, Vrancea; 2003, împreună cu ansamblul, primeşte Marele Premiu al Festivalului Național de Folclor Tradiţii uitate, Mamaia, România ș.a.

     Ştefan Harabagiu și Ansamblul Folcloric Tradițional Chipăruşul din Nereju, pe care îl conduce, conservă şi promovează şi astăzi valori tradiţionale incontestabile, componente ale tezaurului folcloric vrâncean, ce continuă să reprezinte o sursă reală de bogăţie culturală.

      Doamna dr. etnolog Aurelia Cosma, într-un material despre Nereju, scria despre Ștefan Harabagiu: Valoare incontestabilă, Ştefan Harabagiu se prinde în dansul magic al Chipăruşului, al tradiţiei autentice nerejene, fiind o forţă care însufleţeşte cultura populară locală, calificându-se pentru titulatura de Tezaur Uman Viu, ce va lăsa o parte din sufletul său în amintirea privitorilor.

     Şi în anul 2020, Ştefan Harabagiu, continuă la cei 81 de ani să conducă Ansamblul Chipăruşul din Nereju. Alături de această activitate, Ştefan Harabagiu, îndrumă şi îndeamnă copiii din Nereju, să continuie această tradiţie străveche.

,,Tezaure Umane Vii a pornit ca o inițiativă UNESCO pentru salvgardarea, păstrarea și transmiterea patrimoniului cultural imaterial. Acesta vizează, pe de o parte, creșterea gradului de recunoaștere și vizibilitate a păstrătorilor și transmițătorilor elementelor de patrimoniu cultural imaterial în cadrul comunităților din care fac parte, al specialiștilor și al publicului larg. Pe de altă parte îşi dorește identificarea acelor persoane care, făcând dovada caracterului excepțional al performării, sunt capabile să transmită un anumit element de patrimoniu imaterial, în forma și cu mijloacele tradiționale nealterate, contribuind astfel la asigurarea viabilității acestuia.

     Titlul de Tezaur Uman Viu este viager, personal și netransmisibil și se acordă pentru România de către Comisia Națională pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial.” am citat Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale.

 

    Centrul Cultural Vrancea îi urează domnului Ștefan Harabagiu felicitări pentru titlul obținut, multă sănătate și câți mai mulți elevi pasionați de arta sa!