Image Alt

Invitatie de Participare

Invitatie de Participare

 

INVITAŢIE DE PARTICIPARE 

Nr. ______/ 15 noiembrie 2019

         Centrul Cultural Vrancea vă invită să depuneţi ofertă la procedura de atribuire a contractului având ca obiect prestarea serviciilor pentru organizarea

Festivalului Vrancea Dalbă în conformitate cu documentaţia de atribuire prezentată în anexă.

        Ofertele vor fi depuse până la data de 22.11.2019, ora 12.00 la sediul Centrului Cultural Vrancea, Str. Mitropolit Varlaam nr. 48 bis, municipiul Focşani, judeţul Vrancea.
Relaţii suplimentare se pot obţine de la compartimentul financiar-contabil, resurse umane şi administrativ tel: 0237-210213, fax: 0237-210213, e-mail: centrulculturalvrancea@gmail.com.

 

   Documentaţie şi detalii :