Image Alt

ANUNŢ concurs promovare pe post

ANUNŢ concurs promovare pe post

ANUNŢ

24 septembrie 2019

 

 pentru concursul de promovare de pe postul contractual  de referent debutant, studii superioare, pe postul de referent I,

studii superioare din cadrul Secției Cercetarea, Conservarea, Promovarea și Valorificarea Culturii Tradiționale a Centrului Cultural Vrancea

 

În data de 10 octombrie 2019 ora 10,00  se organizează concurs – probă scrisă, pentru promovarea în grad profesional I pentru funcţia de referent,

studii superioare din cadrul Secției Cercetarea, Conservarea, Promovarea și Valorificarea Culturii Tradiționale a Centrului Cultural Vrancea, în conformitate cu 

prevederile Regulamenului privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului

contractual din cadrul Centrului Cultural Vrancea  conform H.G. nr.286/2011 cu aplicabilitate din 17 iunie 2015.

 

În vederea participării la examenul de promovare pentru funcţia de referent I, candidatul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

  1. a) cerere de înscriere la examen adresată managerului instituţiei;
  2. b) referatul de evaluare întocmit de șeful ierarhic;
  3. c) să nu aibă aplicată o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii;

 

* Depunerea dosarului are loc în perioada 24 septembrie – 07 octombrie 2019;

* Selecţia dosarului 08 octombrie 2019;

* Afişarea rezultatului selecţiei dosarelor – 08 octombrie 2019;

* Contestaţiile la rezultatul selecției dosarelor se depun în maximum două zile lucrătoare de la afişarea rezultatului selecţiei dosarelor;

* Contestaţiile cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor se soluţionează și se afișează la sediul instituției în termen de o zi lucrătoare de la expirarea

termenului de depunere.

 

Bibliografie

  • Legea Educației Naționale nr.1/2011, actualizată;
  • OUG 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale actualizată;
  • Fiske Jonh, Introducere în ştiinţele comunicării, Polirom, 2003;
  • Rus Flaviu Călin, Introducere în ştiinţa comunicării şi a relaţiilor publice, Institutul European, 2002;
  • Dinu Mihai, Comunicarea: repere fundamentale, Ediţia a II-a, BCU, Clu-Napoca;
  • Jinga Ion, Popescu Andrei, Integrarea europeană – Dicţionar de termeni comunitari, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000;
  • Arsith Mirela, Popa Daniela, Etică şi deontologie profesională, Editura Universitară Danubius, Galaţi, 2015;

            –     Socobeanu Ioana, Manual de secretariat, Editura Eficient, 2002.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei din Focşani, strada Mitropolit Vrlaam nr.48bis, judeţul Vrancea, Compartimentul Resurse Umane.

 

Manager,

Prof. dr. Liviu Nedelcu

 

ANUNT examen de promovare referent I