Image Alt

Festival – concurs interjudeţean al Ansamblurilor Folclorice Tradiţionale Pe plaiul Tojanului Paltin, judeţul Vrancea, ediţia a LII-a, 28 iulie 2019

Festival – concurs interjudeţean al Ansamblurilor Folclorice Tradiţionale Pe plaiul Tojanului Paltin, judeţul Vrancea, ediţia a LII-a, 28 iulie 2019

 

 

Consiliul Judeţean Vrancea, Centrul Cultural Vrancea, Primăria Paltin, Consiliul Local Paltin şi Obştea Paltin organizează în data de 28 iulie 2019, ora 12.00, Festivalul-Concurs al Ansamblurilor Folclorice Tradiţionale Pe Plaiul Tojanului.

Manifestare cu caracter interjudeţean, festivalul îşi propune ca principal obiectiv, cunoaşterea, promovarea şi valorificarea tezaurului etnofolcloric autentic vrâncean şi introducerea  acestuia în circuitul naţional al creaţiilor artistice ale genului.

La acest festival – concurs sunt invitate să participe, în afara ansamblurilor vrâncene, ansambluri folclorice din zonele şi subzonele dumneavoastră etnofoclorice. Participanţii trebuie să reprezinte specificul etnofolcloric al zonelor, localităţilor din care provin, la o cotă cât mai înaltă din punct de vedere al originalităţii şi formei artistice a repertoriului prezentat.

Ansamblul, ca formă de organizare artistică, trebuie să cuprindă obligatoriu următoarele:

  1. interpreţi vocali şi instrumentişti (cu instrumente tradiţionale);
  2. dansuri populare;
  3. grupuri instrumentale, tarafuri;
  4. grupuri vocale;
  5. obiceiuri tradiţionale;
  6. repertoriul prezentat trebuie să cuprindă creaţii autentice, obiceiuri, cântece şi dansuri din zonele etnofolclorice reprezentate;
  7. acompaniamentul va fi asigurat de taraful tradiţional al fiecărui ansamblu folcloric prezent în concurs;
  8. timpul maxim al evoluţiei artistice pentru fiecare ansamblu este de maxim 25 minute, depăşirea timpului fiind eliminatorie.

 

Înscrierea în concurs: se face completând Fişa de participare ( anexată la prezentul Regulament) şi Consimţământul de date personale, conform vârstei, care vor fi trimise la Centrul Cultural Vrancea, str. Mitropolit Varlaam, nr. 48 bis, Focşani, jud. Vrancea sau prin e-mail pe adresa centrulculturalvrancea@gmail.com până la data de 20 iulie 2019.

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefonul 0237/210213.

 

Regulament festival

Fisa de competat 

CONSIMŢĂMÂNT GDPR minori

CONSIMŢĂMÂNT GDPR majori

 

Published on: Jul 3, 2019