Image Alt

9 mai 2019 – Ziua Europei

9 mai 2019 – Ziua Europei

= update = 

25 aprilie 2019

In urma finalizarii procedurii de evaluare a ofertelor depuse pentru atribuirea contractului avand ca obiect organizarea evenimentului

 “9 Mai 2019 – Ziua Europei”, a fost desemnat castigator 

SC INFINITY SOUND SRL, cu oferta financiara de 365.000,00 lei fara TVA.

                 ==================================================

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

       Centrul Cultural Vrancea vă invita sa depuneti oferta la procedura  de atribuire a contractului avand ca obiect prestarea serviciilor pentru organizarea  evenimentului „9 mai 2019 – Ziua Europei” in conformitate cu documentaţia de atribuire prezentata.

 

invitatie de participare

caiet de sarcini

documentatie atribuire

DUAE

model contract

formular oferta financiara

matrice de conformitate