Image Alt

Tezaur Uman Viu

Tezaur Uman Viu

1 martie 2019

Centrul Cultural Vrancea a demarat în anul 2016 procedurile de acordare a titlului Tezaur Uman Viu, pentru trei reprezentanţi ai tradiţiilor populare vrâncene: Pavel Caba, Şerban Terţiu şi Ştefan Harabagiu.

Titlul Tezaur Uman Viu, a fost oferit în 2018, de către Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, pentru doi meşteri populari din Nereju: Pavel Caba (crestături în lemn, instrumente populare) şi Şerban Terţiu (măşti populare).

Acest titlu onorific, a fost acordat pe baza arhivei de înregistrări şi fotografii-document a Centrului Cultural Vrancea, susţinând valoarea inestimabilă a celor doi păstrători ai tradiţiei.

Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale a organizat în Bucureşti, vineri, 1 martie 2019, Gala Tezaurelor Umane Vii.

La ceremonia de deschidere au paricipat:

Valer-Daniel Breaz – Ministrul Culturii și Identității Naționale – cuvânt de bun venit

Acad. Sabina Ispas – Președintele Comisiei Naționale pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial

Alexandru Pugna – Secretar de Stat MCIN, coordonator al Comisiei Naționale pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial

Numeroşi cercetători ştiinţifici, din domeniul etnologiei, etno-muzicologiei, a muzeografiei au susţinut momente de Laudatio pentru artiştii populari declaraţi Tezaure Umane Vii în sesiunea 2018.

La momentul festiv, Centrul Cultural Vrancea, a participat cu doi meşteri populari: Şerban Terţiu-Clasa Măşti populare, secţia Şcoala Populară de Artă Focşani şi reprezentantul domnului Pavel Caba, meşterul popular Pavel Lupaşc.

,,Tezaure Umane Vii a pornit ca o inițiativă UNESCO pentru salvgardarea, păstrarea și transmiterea patrimoniului cultural imaterial. Acesta vizează, pe de o parte, creșterea gradului de recunoaștere și vizibilitate a păstrătorilor și transmițătorilor elementelor de patrimoniu cultural imaterial în cadrul comunităților din care fac parte, al specialiștilor și al publicului larg. Pe de altă parte îşi dorește identificarea acelor persoane care, făcând dovada caracterului excepțional al performării, sunt capabile să transmită un anumit element de patrimoniu imaterial, în forma și cu mijloacele tradiționale nealterate, contribuind astfel la asigurarea viabilității acestuia.

Titlul de Tezaur Uman Viu este viager, personal și netransmisibil și se acordă pentru România de către Comisia Națională pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial.” am citat Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale.

Ceremonia de omagiere a Tezaurelor Umane Vii a fost încheiată cu vernisajul expoziției de obiecte meșteșugărești realizate de laureații programului.

Meşterilor populari, Pavel Caba, (81 ani), şi Şerban Terţiu, (64 ani), din Nereju, judeţul Vrancea, le mulţumim pentru pasiunea cu care au păstrat şi reprezentat tradiţia folclorică din Vrancea şi le urăm mulţi ani şi transmiterea mai departe a meşteşugului popular autentic!

Felicitări domnilor Pavel Caba şi Şerban Terţiu!