Image Alt

Concurs ocuparea post contractual vacant 2019

Concurs ocuparea post contractual vacant 2019

– Update 13 martie 2019 – 

      Rezultatele finale la examenul/concurs organizat pentru ocuparea prin concurs a postului contractual vacant de portar din cadrul Centrului Cultural Vrancea, Secția Educație, formare și perfecționare în domeniul artistic și al meșteșugurilor tradiționale.

    

ANEXA  NR.17

CENTRUL CULTURAL VRANCEA

CENTRALIZATOR NOMINAL

privind rezultatele finale la examenul/concurs organizat pentru ocuparea prin concurs a postului contractual vacant de portar din cadrul  Centrului Cultural Vrancea, Secția Educație, formare și perfecționare în domeniul artistic și al meșteșugurilor tradiționale.organizat în datele de 07 martie 2019, ora 10,00 proba scrisă și 13 martie 2019, ora 10,00 proba practică

 

Nr. crt. Nume şi prenume candidat   Punctaj obţinut Rezultat final concurs
Proba scrisă Probă interviu Total Punctaj final
1 VOICULEȚ COSMIN VALERIU 38,33 38,33 38,33 RESPINS
2 RĂDULESCU DĂNUȚ 72,00 90,00 162,00/2 81,00 ADMIS
               


     C
ontestațiile cu privire la rezultatul probei scrise se depun la secretariatul comisiei 

de contestații în termen de 24 ore de la data afișării, respectiv până la data de 

14 martie 2019 ora 15,00

Secretar comisie,

Nicoglu Daniela secretar dactilograf, Compartimentul financiar-contabil, resurse umane-salarizare și administrativ din cadrul Centrului Cultural Vrancea;

                                  ==================================

– 7 martie 2019 – 

Rezultate obtinute în cadrul probei scrise, a candidaților înscriși la examenul pentru ocuparea postului contractual vacant de de portar din cadrul  Centrului Cultural Vrancea, Secția Educație, formare și perfecționare în domeniul artistic și al meșteșugurilor tradiționale organizat în baza referatului nr.1491 din 07 decembrie 2018, aprobat de către managerul Centrului Cultural Vrancea.