Image Alt

Şezătoare tradiţională pe Valea Râmnicului, localitatea Jitia, judeţul Vrancea.

Şezătoare tradiţională pe Valea Râmnicului, localitatea Jitia, judeţul Vrancea.

Participarea meşterului popular Floarea Ţăpor şi a clasei de Ţesături populare, a Şcolii Populare de Artă Focşani, la filmul etnografic, de scurt metraj  intitulat Şezătoare  tradiţională pe Valea Râmnicului din data de 17-18 decembrie 2018, 

localitatea Jitia, judeţul Vrancea.