Image Alt

Concursul Judeţean al Datinilor şi al Obiceiurilor de Iarnă pentru Elevi, ediţia a III-a, Focşani – Piaţa Unirii