Image Alt

Invitatie de participare – Vrancea Dalba 2018

Invitatie de participare – Vrancea Dalba 2018

update 26.11.2018

     In urma finalizarii procedurii de evaluare a ofertelor depuse pentru atribuirea contractului avand ca obiect organizarea evenimentului: Festival Vrancea Dalba 06 – 27 decembrie 2018, a fost desemnat castigator 

SC INFINITY SOUND SRL, cu oferta financiara de 663.500 lei fara TVA.

———————————————————————————————————-

           INVITAŢIE DE PARTICIPARE

     Centrul Cultural Vrancea vă invită să depuneţi ofertă la procedura  de atribuire a contractului având ca obiect prestarea serviciilor pentru organizarea  Festivalului  Vrancea Dalbă în conformitate cu documentaţia de atribuire prezentată în anexă.

     Ofertele vor fi depuse până la data de 26.11.2018, ora 12.00 la sediul Centrului Cultural Vrancea, B-dul Gării, numărul 8, municipiul Focşani, judeţul Vrancea.

     Relaţii suplimentare se pot obţine de la compartimentul financiar-contabil, resurse umane şi administrativ  tel: 0237-210213, fax: 0237-210213, e-mail: centrulculturalvrancea@gmail.com.

caiet de sarcini

documentatie atribuire

declaratie privind conditiile de munca

invitatie participare

matrice de conformitate

model contract

DUAE