Image Alt

Cercetare etnologică, în comuna Dumbrăveni, judeţul Vrancea

Cercetare etnologică, în comuna Dumbrăveni, judeţul Vrancea

Centrul Cultural Vrancea vă face cunoscut că în perioada 10-16 august 2018, va efectua o cercetare etnologică, în comuna Dumbrăveni, judeţul Vrancea, proiect iniţiat de către instituţia noastră în parteneriat cu Universitatea Bucureşti – Facultatea de Litere, decan – prof. univ. dr. Emil Ionescu.

         Menţionăm că în această comună va fi realizat un studiu etnologic care va face obiectul unei arhive etnologice multimedia şi de documentare, editarea unui volum de studii şi documente rezultate din cercetare.

În cadrul acestui proiect participă reprezentanţi ai Universităţii Bucureşti – Facultatea de Litere, respectiv conferenţiar universitar doctor Ioana Ruxandra Fruntelată şi un grup format din  studenţi şi masteranzi ai facultăţii.

Această cercetare va avea ca finalitate iniţierea unei arhive etnologice multimedia, editarea unui volum de studii şi documente rezultate din cercetare, diseminarea rezultatelor cercetării în cadrul manifestărilor ştiinţifice naţionale şi internaţionale.

În anii trecuţi această cercetare etnologică s-a desfăşurat în comunele Soveja, Câmpuri, Vulturu, Vintileasca,  Măicăneşti, Năruja şi Suraia.

 

Conf. univ. dr. Ioana Ruxandra Fruntelată