Image Alt

9 mai 2018 – Ziua Europei

9 mai 2018 – Ziua Europei

Centrul Cultural Vrancea vă invită să depuneţi ofertă la procedura  de atribuire a contractului având ca obiect prestarea serviciilor pentru organizarea  evenimentului „9 mai 2018 – Ziua Europei” în conformitate cu documentaţia de atribuire prezentată.

Nr. 429/24 aprilie 2018

                                  INVITAŢIE DE PARTICIPARE

                    Centrul Cultural Vrancea vă invită să depuneţi ofertă la procedura  de atribuire a contractului având ca obiect prestarea serviciilor pentru organizarea  evenimentului „9 mai 2018 – Ziua Europei” în conformitate cu documentaţia de atribuire prezentată.

                      Ofertele vor fi depuse până la data de 27.04.2018, ora 12.00 la sediul Centrului Cultural Vrancea, Bd. Gării, numărul 8 , municipiul Focşani, judeţul Vrancea.

                       Relaţii suplimentare se pot obţine de la compartimentul financiar-contabil, resurse umane şi administrativ  tel: 0237-210213, fax: 0237-210213, e-mail: centrulculturalvrancea@gmail.com.

 

caiet de sarcini

declaratie

documentatie atribuire

formular oferta financiara

informatii privind completarea DUAE

invitatie participare

matrice de conformitate

model contract

04 duae Ziua Europei 2018