Image Alt

Expoziția de Artă Tradițională cu Tematică Pascală

Expoziția de Artă Tradițională cu Tematică Pascală

Expoziția de Artă Tradițională cu Tematică Pascală, De la Psalmi şi Icoane la Sfânta Scriptură şi Muzică sacră

   Consiliul Județean Vrancea şi Centrul Cultural Vrancea în parteneriat cu Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei şi Protoieria Focșani, organizează la Galeriile de Artă din Focșani, Expoziția de Artă Tradițională cu Tematică Pascală, De la Psalmi şi Icoane la Sfânta Scriptură şi Muzică sacră, ediţia a XX –a. 

   Condiţii de participare: 
  La expoziția-concurs de icoane, ouă încondeiate (muncite), țesături tradiţionale şi crestături în lemn pot participa creatori populari amatori, fără limită de vârstă, la una sau mai multe secţiuni: • Icoanele pictate pe lemn sau pe sticlă trebuie să fie realizate în stilul bizantin; 
• Ouăle încondeiate sau muncite, vor fi executate respectând simbolistica şi tehnicile tradiţionale specifice zonelor şi subzonelor etnofolclorice pe care le reprezintă creatorii; 
• Ţesături tradiţionale (ştergare şi păretare) ţesute în tehnica, culorile şi modelele caracteristice zonelor etnofolclorice reprezentate de creatori; 
• Cioplitură tradițională, instrumente populare tradiţionale; 
    Juriul, având în vedere tematica, maniera, culorile şi tehnica folosite în executarea exponatelor, va premia cele mai reuşite lucrări şi pe creatorii acestora, confirmând astfel, sensul, valoarea şi rezultatele educaţiei permanente promovate de instituţiile de cultură de specialitate şi de învăţământ, care se ocupă în special de acest segment al procesului educaţional general, oferta făcută tuturor vârstelor, cu misiunea nobilă şi responsabilă de a păstra şi transmite generaţiilor viitoare, minunatul tezaur al artei tradiţionale. 
    Termenul limită de predare a obiectelor este de 02 aprilie 2018. Organizatorii vor suporta costul returnării lucrărilor care nu au fost premiate. Premiile vor fi trimise în contul bancar personal menţionat în fişa de participare al premiantului. Plata trimiterii prin poştă a premiilor va fi suportată de către premiant, unde va fi cazul. Vernisajul şi festivitatea de premiere a creatorilor populari vor avea loc în data de 04 aprilie 2018, în spaţiul expoziţional al Galeriilor de Artă din Focșani. 
 
 Relaţii suplimentare se pot obţine la telefonul 0237.210213.