Image Alt

Expoziţia Naţională de Meşteşuguri Tradiţionale a Şcolilor Populare de Artă Pavel Terţiu, Ediţia a XI-a

Expoziţia Naţională de Meşteşuguri Tradiţionale a Şcolilor Populare de Artă Pavel Terţiu, Ediţia a XI-a

Consiliul Judeţean Vrancea, Centrul Cultural Vrancea – Secţia Şcoala Populară de Artă Focşani, organizează în parteneriat cu Muzeul Vrancei  şi Ansamblul Ţara Vrancei, a  XI-a ediţie a Expoziţiei Naţionale de Meşteşuguri Tradiţionale a şcolilor Populare de Artă.

     Gândim acest eveniment ca pe o competiţie artistică ce-şi propune să descopere şi să promoveze valoarea şi frumuseţea artei populare tradiţionale, tinere talente. Încercând a interpreta şi celebra trecutul într-un context al prezentului şi al viitorului, conservarea şi promovarea tradiţiilor populare devine un obiectiv important.

      De asemenea, încercăm să arătăm comunităţii un posibil model uman de urmat, să dezvoltăm gustul şi sensibilitatea estetică în rândurile comunităţii locale şi naţionale.

   Invităm să participe la această expoziţie – concurs cei mai talentaţi elevi ai claselor dumneavoastră de Meşteşuguri Tradiţionale, cu un număr de maxim 3 lucrări pentru fiecare cursant.

       Expoziţia va fi etalată şi vernisată în incinta Galeriilor de Artă din Focşani, un spaţiu generos de peste 300 mp.

       Înscrierea se va face pe baza fişei de participare ce va fi prezentată odată cu lucrările propuse pentru concurs.

       Juriul concursului va fi alcătuit din personalităţi cunoscute din domeniu.

     Lucrările vor fi expediate prin poştă pe adresa: Centrul Cultural Vrancea, bd. Gării, nr. 8, Focşani, Vrancea, Cod poştal 620083, până la data de 05 decembrie 2017.

       Returnarea lucrărilor se va face de către organizatori până la data de 13 ianuarie 2018.

     Premiile, diplomele, cataloagele şi lucrările prezentate în concurs vor fi expediate pe adresa şcolii dumneavoastră.

  Relaţii suplimentare la Centrul Cultural Vrancea, tel.0237210213, e-mail: centrulculturalvrancea@gmail.com

PREMII

Nr. crt. Clasa Premiul Suma (RON)
 

1.

 

MĂŞTI POPULARE

I

II

III

M

300

180

120

100

 

2.

 

CRESTĂTURI POPULARE

I

II

III

M

300

250

200

150

 

3.

 

DOGĂRIE MICĂ

I

II

III

M

300

250

170

100

 

4.

 

INSTRUMENTE POPULARE

I

II

III

M

300

250

150

100

 

5.

 

ŢESĂTURI POPULARE

(SCOARŢE)

I

II

III

M

350

300

250

200

 

6.

 

ŢESĂTURI POPULARE

(ŞTERGARE)

I

II

III

M

200

150

120

100

 

7.

 

OUĂ ÎNCONDEIATE

I

II

130

100

 

 

8.

 

ICOANE TRADIŢIONALE

I

II

III

M

300

250

200

150

 Juriul poate hotărî neacordarea unor premii sau redistribuirea lor.

            Deciziile juriului sunt definitive.

            Lucrările premiate vor rămâne organizatorilor.

            Toţi cei admişi în expoziţie vor primi diplome de participare.

            Va fi realizat un catalog cu premianţii la care se va anexa un CD cu imagini din expoziţie şi de la vernisaj.

Reprezentanţii media vor fi invitaţi la eveniment pentru a-l prezenta.