Image Alt

Expoziţia Naţională de Meşteşuguri Tradiţionale a Şcolilor Populare de Artă Pavel Terţiu, Ediţia a XI-a

Expoziţia Naţională de Meşteşuguri Tradiţionale a Şcolilor Populare de Artă Pavel Terţiu, Ediţia a XI-a

EXPOZIŢIA NAŢIONALĂ DE MEŞTEŞUGURI TRADIŢIONALE A ŞCOLILOR POPULARE DE ARTĂ

 PAVEL TERŢIU

FOCŞANI

 Ediţia a XI-a

  

FIŞĂ DE PARTICIPARE

 

 

ŞCOALA……………………………………………………………………..

 

CLASA……………………………………………………………………….

 

NUMELE ŞI PRENUMELE………………………………………………

 

DATA ŞI LOCUL NAŞTERII………………………………………………

 

DOMICILIUL……………………………………………………………….

 

PROFESIA…………………………………………………………………..

 

LUCRĂRI ÎNSCRISE ÎN CONCURS:

 

1…………………………………………

 

2…………………………………………

 

3…………………………………………

 

 

        DATA                                                                             SEMNĂTURA                                                                                                  ELEVULUI

 

 

 

Vă rugăm nu ignoraţi nota de subsol:

  • Fişa de participare se completează  citeţ, cu litere de tipar; completarea tuturor alineatelor este obligatorie; în caz contrar, nu garantăm pentru exactitatea completării diplomelor obţinute  de participanţi, precum şi a expedierii corecte a premiilor.