Image Alt

Studii si cercetări etnologice – 16 – 21 august

Studii si cercetări etnologice – 16 – 21 august

Studii si cercetări etnologice – 16 – 21 august

      Devenita tradiționala, colaborarea din ultimii ani, sub forma unor parteneriate anuale, încheiate intre  Centrul Cultural Vrancea si Universitatea București – Facultatea de Litere in domeniul etnologiei, s-a materializat si în anul 2017, într-un proiect de cercetare etnologica realizat în subzona etnofolclorica Câmpuri – Soveja.

        Concluziile proiectului, rezultatele cercetării, vor fi coagulate într-un studio etnologic, care va sta la baza inițierii unei arhive etnologice multimedia si documentare, material științific necesar editării unui volum de studii si documente si diseminarea rezultatelor cercetării in cadrul manifestărilor științificenaționale si internaționale.                

   Proiectul va fi realizat de un grup de studenți si masteranzi ai facultății amintite, coordonați de conferențiar dr. Ioana Fruntelată de la Universitatea București-Facultatea de Litere.