Image Alt

Pe Plaiul Tojanului

Pe Plaiul Tojanului

Consiliul Judeţean Vrancea, Centrul Cultural Vrancea, Primăria Paltin, Consiliul Local Paltin şi Obştea Paltin organizează în data de 30 iulie 2017, ora 11.00, Festivalul-Concurs al Ansamblurilor Folclorice Tradiţionale Pe Plaiul Tojanului 

  Manifestare cu caracter interjudeţean, festivalul îşi propune ca principal obiectiv, cunoaşterea, promovarea şi valorificarea tezaurului etnofolcloric autentic vrâncean şi introducerea acestuia în circuitul naţional al creaţiilor artistice ale genului. 
   La acest festival-concurs sunt invitate să participe, în afara ansamblurilor vrâncene, ansambluri folclorice din zonele şi subzonele dumneavoastră etnofoclorice. 
  Participanţii trebuie să reprezinte specificul etnofolclorice al zonelor, localităţilor, din care provin la o cotă cât mai înaltă din punct de vedere al originalităţii şi formei artistice a repertoriului prezentat. Ansamblul ca formă de organizare artistică, trebuie să cuprindă obligatoriu următoarele : – Interpreţi vocali şi instrumentişti (instrumente tradiţionale); 
– Dansuri populare; – Grupuri instrumentale, tarafuri; 
– Grupuri vocale;
– Obiceiuri tradiţionale, 
    iar repertoriul prezentat trebuie să cuprindă creaţii autentice, obiceiuri, cântece şi dansuri din zonele etnofolclorice reprezentate. 
  Acompaniamentul va fi asigurat de taraful tradiţional al fiecărui ansamblu folcloric prezent în concurs. 
  Timpul maxim al evoluţiei artistice pentru fiecare ansamblu este de maxim 25 minute, depăşirea timpului fiind eliminatorie. 
   Înscrierea în concurs se face completând fişa de participare anexată la prezentul regulament care va fi trimisă la Centrul Cultural Vrancea, Bd. Gării, nr.8, Focşani sau prin e-mail pe adresa centrulculturalvrancea@gmail.com până la data de 24 iulie 2017. 
  Informaţii suplimentare se pot obţine la telefonul 0237/210213. 
  Juriul festivalului va fi alcătuit din personalităţi ale vieţii culturale naţionale: 
– Preşedinte-Valentin Marin, manager la Radio România Antena Satelor; 
-Membru-Violeta Ianculescu, realizator la Societatea Română de Radiodifuziune; 
-Membru- Ileana Vieru, realizator de emisiuni la Radio România Antena Satelor; 
 
    Se vor acorda următoarele premii conform secţiunilor enunţate mai jos: 
SECŢIUNEA 10-18 ANI
Premiul I 1000 lei
Premiul II 800 lei
Premiul III 700 lei
Menţiune 400 lei
 
 SECŢIUNEA PESTE 18 ANI    
Premiul I 2000 lei 
Premiul II 1500 lei 
Premiul III 1000 lei              
Menţiune 500 lei 
 
   Premiile vor fi atribuite în funcţie de numărul şi valoarea artistică a criteriilor indeplinite şi punctate, pentru fiecare ansamblu inscris în concurs. 
  Transportul ansamblurilor participante va fi asigurat de către instituţiile sau comunităţiile reprezentate. 
  Ansamblurile înscrise în concurs vor suporta cheltulile proprii de transport, Primăria Paltin oferindu-le pachete de hrană în ziua participării la festival.
PREMII: 
 
PREMII SECŢIUNEA 10-18 ANI
Premiul I Ansamblul Păltinaşii, loc.Paltin, Vrancea 
Premiul II Ansamblul Comoara Vrancei- Juniori, loc. Năruja, Vrancea 
 
SECŢIUNEA PESTE 18 ANI 
Premiul I Colectivul folcloric-model Măleanca, loc. Bălăbăneşti, raionul Criuleni, Republica Moldova
Premiul II Ansamblul Chipăruşul, loc. Nereju, Vrancea
Premiul III Ansamblul Obcina Stânişoarei, loc. Mălini, Suceava
Premii speciale Buciumaşii, loc. Spulber, Vrancea 
                          Fluieraşii, loc. Paltin, Vrancea