Image Alt

Comoara Vrancei

Comoara Vrancei

Consiliul Judeţean Vrancea, Centrul Cultural Vrancea, Primăria Năruja, Consiliul Local Năruja şi Obştea Năruja organizează în data de 02 iulie 2017 Festivalul – Concurs Interjudeţean de Muzică Populară Comoara Vrancei. 

  Festivalul îşi propune stimularea interesului artiştilor amatori pentru păstrarea şi punerea în valoare a creaţiilor muzicale populare autentice, a portului popular tradiţional, precum şi descoperirea şi promovarea tinerelor talente. 

   Concursul se va desfăşura după cum urmează: -02 iulie 2017, începând cu ora 11.00, în Amfiteatrul din localitatea Năruja vor avea loc festivalul-concurs şi festivitatea de premiere, urmate de spectacolul susţinut de Ansamblul Folcloric Profesionist Ţara Vrancei. 

Condiţii de participare

   În concurs sunt invitaţi să participe din fiecare comună/oraş ale Vrancei şi din alte judeţe ale României, 1-3 reprezentanţi, conform secţiunilor concursului (solişti vocali, solişti instrumentişti, grupuri vocale, grupuri instrumentale). 

    Evoluţia artistică a participanţilor va consta în: 

– interpretarea obligatorie a două cântece, o doină sau o baladă; 

 – un cântec de joc (cu acompaniament), ambele reprezentând creaţia populară a zonei etnofolclorice din care provine; 

  Înscrierile la concurs se fac: 

– prin corespondenţă la adresa:Centrul Cultural Vrancea, Bd. Gării nr.8, Focşani, Vrancea; 

– prin tel/fax la numărul 0237210213; 

– prin e-mail: centrulculturalvrancea@gmail.com; 

  Fişele de înscriere anexate prezentului regulament, completate de către participanţi (avizate de instituţia culturală pe care o reprezintă, dacă este cazul) însoţite obligatoriu de partiturile cântecelor prezentate vor trimise până la data de 26 iunie 2017. 

   Concurenţii ai căror fişe de participare şi partituri nu au fost primite la Centrul Cultural Vrancea până la data mai sus menţionată, nu vor fi înscrişi în concurs. 

   Evoluţia artistică a fiecărui concurent va fi apreciată şi notată cu note de la 1 la 10 de către membrii juriului format din: 

Preşedinte-Valentin Marin, manager la Radio România Antena Satelor, 

Membru-Ileana Vieru, redactor muzical la Societatea Română de Radiodifuziune, 

Membru– Prof. dr. Maricel Ghinea, dirijor al orchestrei Ansamblului Folcloric Ţara Vrancei. 

                                              Secţiunea  12-16 ani

Solişti instrumentişti                                                Solişti vocali

Premiul I      250 lei                                                  Premiul I    250 lei

Premiul II    150 lei                                                   Premiul II   150 lei

Premiul III   100 lei                                                   Premiul III  100 lei

Menţiune       50 lei                                                    Menţiune       50 lei

                                        Secţiunea peste 17 ani

Solişti instrumentişti                                               Solişti vocali 

Premiul I      350 lei                                                 Premiul I    350 lei

Premiul II    250 lei                                                  Premiul II   250 lei

Premiul III   200 lei                                                  Premiul III  200 lei

 

                                          Secţiunea 12-80 ani

Grupuri vocale                                                        Grupuri instrumentale

Premiul I       600 lei                                                    Premiul I    600 lei

Premiul II     500 lei                                                     Premiul II   500 lei

Premiul III    400 lei                                                     Premiul III  400 lei

 Juriul concursului va aprecia autenticitatea şi valoarea cântecelor prezentate în concurs, virtuozitatea, valoarea interpretării acestora, ţinuta artistică respectiv frumuseţea şi trăsăturile caracteristice ale portului popular din zona etnofolclorică reprezentată.

Organizatorii nu vor asigura transportul, masa şi cazarea participanţilor.