Image Alt

Cercetare Etnologica

Cercetare Etnologica

Centrul Cultural Vrancea, vă face cunoscut că în perioada 9- 16 august 2016 în comuna Vulturu, judeţul Vrancea, se va efectua o cercetare etnologică, proiect iniţiat de către instituţia noastră în parteneriat cu Universitatea Bucureşti – Facultatea de Litere.

   Menţionăm că se va realiza în comuna Vulturu, un studiu etnologic privind iniţierea unei arhive etnologice multimedia şi documentare şi editarea unui volum de studii şi documente realizate în cercetare.

În cadrul acestui proiect vor participa reprezentanţi ai Universităţii Bucureşti – Facultatea de Litere, respectiv conferenţiar universitar doctor Ioana Fruntelată şi un grup format din studenţi şi masteranzi ai facultăţii.

   Această cercetare va avea ca finalitate iniţierea unei arhive etnologice multimedia, editarea unei volum de studii şi documente rezultate din cercetare, diseminarea rezultatelor cercetării în cadrul manifestărilor ştiinţifice naţionale şi internaţionale.

În anii trecuţi această cercetare etnologică s-a desfăşurat în comunele Vintileasca, Măicăneşti, Năruja şi Suraia.